Published On: joi, iul. 13th, 2017

Realizare reţea de alimentare cu apă şi canalizare în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud -Centura Municipiului Târgovişte

nichiduta.ro

S-a aprobat reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cheltuielilor de cofinanţare pentru obiectivul „Realizare reţea de alimentare cu apă şi canalizare în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud -Centura Municipiului Târgovişte” propus spre finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Locală – etapa a Il-a aprobat prin O.U.G. 28/2013.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 141/19.05.2017, au fost reactualizaţi indicatorii tehnico-economici, devizele generale şi cheltuielile de cofi-nanţare pentru obiective de investiţii noi, propuse spre finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Locală – etapa a II-a aprobat prin O.U.G. 28/2013, indicatorii obiectivului „Realizare reţea de alimentare cu apă şi canalizare în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud -Centura Municipiului Târgovişte”, fiind apreciaţi pe baza unor estimări tehnice şi economice elaborate la nivelul instituţiei noastre. Prin contractul de servicii nr. 161/26.06.2017, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a achiziţionat elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, fazele „Studiu de fezabilitate”, „Proiect tehnic” şi „Proiect pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire”, la această dată fiind predat în baza H.G.nr. 907/2017, „Studiul de fezabilitate”. Având în vedere că indicatorii tehnico-economici cuprinşi în devizul general sunt diferiţi faţă de cei estimaţi şi aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 141/19.05.2017, era necesară actualizarea acestora. Totodată, în baza normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013, aprobate conform Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 1851/2013, la nivelul CJ Dâmboviţa era necesară şi reactualizarea cheltuielilor de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii „Realizare reţea de alimentare cu apă şi canalizare în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud – Centura Municipiului Târgovişte”. INDICATORI ECONOMICI:
Valoarea investiţie = 4.313.144,35 lei inclusiv T.V.A. din care: Construcţii Montaj (C+M) = 3.733.176,75 lei inclusiv T.V.A. INDICATORI TEHNICI:
1. Reţea alimentare cu apă Lungime reţea 2.086 m 2. Cămin de vane 18 buc. 3. Debit mediu zilnic 606,2 mc/zi
4. Debit zilnic maxim 775,06 mc/zi
5. Debit orar maxim 64,58 mc/oră
6. Reţea de canalizare menajeră Lungime reţea 2.020 m
7. Cămine de vizitare 80 buc.
8. Debit mediu zilnic 606,2 mc/zi
9. Debit zilnic maxim 775,06 mc/zi 10. Debit orar maxim 64,58

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro

Articole Recente