Published On: mar, apr. 3rd, 2018

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

nichiduta.ro

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operaţional Regional 20072013 şi unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.
Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situaţiei economice şi sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme printre care şi dezvoltarea infrastructurii sociale şi pentru educaţie: infrastructurile educaţionale, de sănătate şi de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială şi dezvoltarea capitalului uman.
Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 -investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.2 -Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B -Unităţi de primiri este dedicată investiţiilor de tipul reabilitare, modernizare, extindere, dotare infrastructura unităţi de primiri urgenţe / componente de primiri urgenţe din unităţile funcţionale regionale de urgenţă şi din cadrul componentelor de interes strategic a reţelelor de unităţi spitaliceşti de urgenţă 1, investiţii ce vor contribui la asigurarea distribuţiei teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgenţă prin preluarea pacienţilor de la nivel local, care nu pot fi trataţi în sistem ambulatoriu. Cadrul general de dezvoltare şi prioritizare a politicilor de sănătate pentru perioada 2014-2020 este asigurat de Strategia Naţională de Sănătate 201420202, document strategic de referinţă, elaborat de către Ministerul Sănătăţii, prin intermediul căruia sunt identificate direcţiile de dezvoltare pe care România trebuie să le urmeze, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, cât mai apropiate de nevoile individului şi comunităţii.
Beneficiar eligibil în cadrul acestui apel de proiecte este Unitatea Administrativ-Teritorială judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean – în calitate de solicitant. Obiectivul general al proiectului îl constituie: Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii
Rezultatele proiectului:
1. Extinderea Unităţii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
2. Achiziţionarea de echipamente şi dotări necesare funcţionării şi eficientizării serviciilor de sănătate publica din cadrul Unităţii de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
Astfel consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice -faza Studiu de fezabilitate obiectiv mixt şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte”.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro