Published On: mie, Iul 5th, 2017

Reabilitarea canalizării cu branşare la staţia de epurare a Secţiei de Boli Infecţioase

Pentru buna desfăşurare a activităţii medicale este necesară realizarea reţelei de canalizare de la clădirea Secţiei de Boli Infecţioase până la staţia de epurare aflată în faţa Dispensarului tBc, branşarea la staţia de epurare sus menţionată şi realizarea reţelei de canalizare de la staţia de epurare la reţeaua publică a oraşului. În cadrul incintei din str. I.C. Brătianu nr. 4 se regăsesc două clădiri, cu destinaţiile Dispensar TBC şi Boli Infecţioase adulţi şi copii.
Canalizarea clădirii Dispensarului TBC este branşată la o microstaţie de epurare cu o capacitate de prelucrare a apelor uzate de 30m3. Staţia de epurare a fost dimensionată să preia şi debitul de ape menajere care rezultă de la clădirea Secţiei de Boli Infecţioase adulţi şi copii. În cadrul acestei lucrări se va proiecta montarea unui vas tampon pentru asigurarea rezervei de apă pentru o perioadă de 3 zile, conform Ordinului nr. 1096/2016. Numărul de utilizatori este de maxim 130 persoane. Valoarea investiţiei este inclusă în lista de investiţii.
Caracteristici constructive ale clădirii supusă lucrărilor de intervenţie: -Lungime canalizare – 424 m; – Suprafaţa subsol – 487,66 m2; – Branşansament – 15 m; – Adâncime canalizare – 1,10m – 4m; – Vas tampon apă – 3m3; – Cămine vizitare -10 buc.
VALOARE CONFORM DEVIZ ESTIMATIV Valoare totală – 337.648 lei (cu TVA inclus), din care: – cheltuieli pentru investiţia de bază C+M – 209230,00 lei (cu TVA inclus).
SURSE DE FINANŢARE: Venituri proprii – 337.648 lei (cu TVA inclus).

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>