Published On: mar, mart. 12th, 2019

Reabilitare, modernizare şi extindere Centrul de zi Găeşti

nichiduta.ro

Administraţia oraşului Găeşti a reuşit să obţină finanţare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare şi extindere Centrul de zi Găeşti”, depus în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectiv specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil Persoane vârstnice”.
Cererea de finanţare, depusă de Primăria Oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa, în calitate de solicitant, are o valoare totală de 3.075.163,99 lei, din care 1.771.617,44 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 270.953,22 lei sunt fonduri din bugetul de stat, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului fiind în valoare de 41.685,13 lei. Proiectul, ce urmează a fi implementat în 37 de luni (10.05.2017 -30.05.2020), are drept scop creşterea capacităţii de acces la serviciile sociale, ca urmare a reabilitării, modernizării şi extinderii centrului de zi existent. Creat pentru socializare, recreere, întâmpinarea nevoilor de comunicare, prevenirea autoizolării şi a autoexcluderii, obiectivul vizat prin proiect va asigura condiţii de calitate, în scopul prevenirii marginalizării şi al reintegrării sociale, a unui grup de 90 de persoane vârstnice singure, aflate în dificultate.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro