Published On: vin, aug. 4th, 2017

Protecţia copilului abuzat, neglijat, exploatat la nivelul judeţului Dâmboviţa

nichiduta.ro

In perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului – a efectuat un număr de 485 deplasări pe raza judeţului Dâmboviţa, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice, referitoare la situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copiilor şi s-a înregistrat un număr de 740 apeluri de urgenţă telefonice, pe nr. 0245- 983.
In urma a 88 deplasări, au fost preluaţi în regim de urgenţă 123 copii (59 băieţi şi 64 fete). În urma a 397 deplasări nu a fost necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială, cazurile fiind remise pentru monitorizare Autorităţilor Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere în cadrul centrului de specialitate din cadrul instituţiei noastre.
Ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din judeţ, în aceeaşi perioadă au fost preluaţi în regim de urgenţă 13 copii părăsiţi în unităţile sanitare, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă.
În perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, pentru 130 mame minore, s-a colaborat cu primăriile de domiciliu pentru monitorizarea situaţiei cuplurilor mamă-copil, în vederea prevenirii separării copiilor de familie.
Tot în aceeaşi perioadă, au fost analizate 185 sesizări în cadrul Centrului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării şi s-a realizat consilierea psihologică pentru 79 cazuri confirmate, dar pentru care nu s-a impus preluarea în regim de urgenţă. Astfel, au fost: 11 cazuri abuz emoţional, 3 cazuri de abuz sexual în familie, 13 cazuri trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, 7 repatrieri, 9 cazuri de neglijare, 36 cazuri participare psiholog audiere minori. Proiectul „Prevenirea sarcinii nedorite” a continuat şi în perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, realizându-se consilierea femeii gravide aflată în risc social, precum şi consilierea pentru contracepţie pentru 120 femei fertile cu risc de părăsire a copilului de la nivelul judeţului.
Tot referitor la activitatea de promovare şi respectare a drepturilor copilului, în subordinea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ca organ de specialitate, funcţionează Comisia pentru Protecţia Copilului Dâmboviţa, care, în perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, în cadrul a 81 şedinţe, a emis 1823 hotărâri privind copiii aflaţi în plasament în judeţul Dâmboviţa şi 1620 certificate de încadrare în grad de handicap pentru copii.
Protecţia victimelor violenţei domestice
Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie a realizat găzduirea şi îngrijirea victimelor violenţei domestice, consilierea psihologică şi socială, consultanţă şi asistenţă juridică, în perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, pentru un număr de 88 beneficiari (34 adulţi şi 54 copii).
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi din judeţ
În perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, au fost evaluate/reevaluate medico-psihosocial, în vedera propunerii de încadrare în grad de handicap, un număr de 4918 persoane la sediul instituţiei (din care: 2007 dosare noi şi 2911 reevaluări). În aceeaşi perioadă, 885 persoane nede-plasabile au fost evaluate la domiciliu.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro

Articole Recente