Published On: mar, aug. 29th, 2017

Propuneri de modificare a codului de procedură fiscală

nichiduta.ro

A fost elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi urmează să fie aprobat de guvern un proiect de act normativ care va aduce o serie întreagă de modificări la Codul de procedură fiscal, fiind vizate atât firmele cât şi persoanele fizice
Printre altele, schimbările se referă la obligarea notarilor şi a executorilor judecătoreşti de a da organelor fiscale informaţii, la răspunderea solidară a responsabililor în cazul insolvenţelor, la declararea sediilor secundare ale firmelor, la executarea silită a obligaţiilor fiscale în funcţie de valoare şi de vechime, la mijloacele electrinice de vânzare a bunurilor sechestrate la licitaţie sau la extinderea utilizării serviciului electronic de comunicare cu contribuabilii Spaţiul Privat Virtual şi la alte autorităţi fiscale în afară de ANAF. Ca principale noutăţi, la art. 8 din Codul de procedură fiscală se propune ca în toate situaţiile în care la organul fiscal se depun documentele justificative, certificatele sau înscrisurile redactate într-o limbă străină fără ca acestea să fie însoţite de traduceri în limba română să nu fie luate în considerare de organul fiscal, în considerarea faptului că limba oficială în administraţia fiscală este limba română. La art. 11 se propune reglementarea expresă a formei sub care poate fi prezentat acordul scris al contribuabilului în cazul în care sunt solicitate informaţii despre acesta, respectiv acordul poate fi emis pe hartie sau poate fi emis in formă electronica semnat în condiţiile legii.
Proiectul mai prevede reglementarea unei noi situaţii de preluare a obligaţiilor, respectiv persoana fizică, în nume propriu, preia obligaţiile bugetare datorate de aceasta, potrivit legii, din activităţile economice desfăsurate de aceasta în mod independent sau profesii libere, precum si din asocieri si alte entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care acestia au fost radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi.
La art. 25 din Codul de procedură fiscal se prevede introducerea unui nou caz de răspunere solidară în situaţia în care emitentul scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie refuză să vireze sumele de bani la solicitarea organului fiscal în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru executarea garanţiei.Totodată se propune reglementarea unui nou caz de atragere a răspunderii solidare, respectiv atragerea răspunderii solidare a persoanelor care au determinat, cu rea-credinţă, acumularea şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale în cazul debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei. Prin acestă propunere MFP spune că are în vedere descurajarea debitorului în ceea ce priveşte utilizarea resurselor sale bănesti, în alte scopuri decât cele de a achita obligatiile fiscale, precum şi utilizarea abuzivă a legii insolventei.
Se propune, de asemenea, ca la art. 47 să se reglementeze regulile privind comunicarea actelor administrative fiscale prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi refuzul de a primi acte administrativ fiscale în cazul în care comunicarea se face prin această modalitate, similar celor din Codul de procedură civilă, însă adaptate specificului raportului juridic fiscal.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro