Proiect POSDRU ia finaiui primuiui an de impiementare

Ş.E.

inspectoratul scolarInspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa implementează, în calitate de Beneficiar, proiectul POSDRU cu titlul „ACCES LA SUCCES -Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea naţională”, în partene-riat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi-Învăţământ Preuniversitar.
Demarat în data de 18 aprilie 2014, proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni şi are ca obiectiv creşterea ratei promovabilităţii la examenele de evaluare naţională, prin derularea unui program educaţional de tip pregătire suplimentară, atât la disciplinele la care se susţin examenele -Matematică şi Limba română, cât şi la acele discipline care le facilitează elevilor formarea de competenţe cheie necesare progresului şcolar şi obţinerii de bune rezultate la examenele şi concursurile şcolare: limbi moderne, TIC, cultură civică. Pentru pregătirea şi promovarea examenelor de evaluare naţională elevii beneficiază, de asemenea, de activităţi de consiliere şi orientare şcolară.
Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte obţinerea unor efecte pozitive pe trei paliere: susţinerea elevilor claselor a Vll-a şi a Vlll-a pentru pregătirea şi promovarea examenelor de evaluare naţională, prin elaborarea, testarea şi derularea unui sistem unitar tip „Pregătire suplimentară” şi prin activităţi de consiliere şi orientare şcolară, formarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice, în scopul pregătirii acestora pentru organizarea şi desfăşurarea, pe termen lung, de programe tip „Pregătire suplimentară” şi formarea consilierilor şcolari, care vor susţine activităţile de asistenţă psihoped-agogică cu rol de pregătire pentru examenele naţionale.
Grupul ţintă cuprinde 4.102 elevi din clasele a Vll-a şi a Vlll-a, din judeţele Dâmboviţa şi Suceava, 231 personal din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în învăţământul preuniversitar şi 42 consilieri şcolari.
Derularea programului de pregătire suplimentară a elevilor a fost precedată de o serie de activităţi destinate, pe de o parte, identificării factorilor care influenţează formarea efectivă şi evaluarea specifică a competenţelor cheie necesare pentru susţinerea examinărilor naţionale, precum şi particularităţile realizării unui program educaţional la nivel multiregional pentru elevii din ciclul gimnazial, iar pe de altă parte, optimizării învăţării, prin perfecţionarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice implicate în program şi prin elaborarea unor resurse de învăţare unitare şi inovative.
În scopul diagnosticării factorilor care influenţează formarea şi evaluarea competenţelor cheie ale elevilor, au fost consultaţi diferiţi factori implicaţi în educaţie: cadre didactice, consilieri şcolari, elevi, părinţi. Elevii au afirmat faptul că motivaţia pentru învăţare este influenţată de stilul de predare al profesorilor, de gradul de aplicabilitate practică a disciplinelor predate, de atitudinea profesorilor faţă de elevi. Părinţii conştientizează necesitatea unui program de pregătire suplimentară şi consolidarea parteneriatu-lui şcoală-părinţi pentru obţinerea unor rezultate bune la evaluarea naţională, iar cadrele didactice au accentuat impactul metodelor şi tehnicilor interactive asupra performanţelor şcolare, conturându-se astfel profilul programului de pregătire suplimentară astfel încât acesta să fie plăcut şi motivant pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, gestionarea stresului şi a emoţiilor elevilor.
Construcţia programului de pregătire suplimentară, constituit din patru componente -componenta de bază care include activităţi de pregătire la limba română şi matematică, componenta opţională, componenta de consiliere şi cea de evaluare – , a presupus elaborarea materialelor suport şi a resurselor de învăţare aferente, proceduri, fişe de lucru, fişe şi instrumente de evaluare, fişe de consiliere psihopedagogică, teste de cunoştinţe, preteste şi post-teste de evaluare, Kit-ul elevului şi Kit-ul profesorului pentru competenţele din programă la limba română, matematică, programele cursurilor opţionale (TIC pentru dezvoltare personală, Sensibilizare artistică şi exprimare culturală, Better skills for better communication in english, Meilleures habiletés pour mieux communiquer en français, Economia şi succesul. Educaţie pentru antreprenoriat), Metodologia şi Ghidul de implementare a programului de pregătire suplimentară a elevilor.
Au fost selectate, pe baza unei metodologii specifice, cele 40 unităţi şcolare implicate în proiect, din judeţele partenere Dâmboviţa şi Suceava, au fost înscrişi elevii în program, pe baza analizei profilului şcolar al acestora, au fost amenajate şi dotate sălile de curs.
Cadrele didactice şi consilierii şcolari din grupul ţintă au beneficiat de cursurile de formare acreditate în proiect, Metode inovative de pregătire suplimentară pentru evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a, prin dezvoltarea de com-petenţe-cheie şi Elevi mai implicaţi, mai motivaţi pentru şcoală.
Programul de pregătire suplimentară a fost pilotat în 10 şcoli, câte 5 din fiecare judeţ, în perioada octombrie 2014 – martie 2015. Programul a fost susţinut de resurse de învăţare menite să stimuleze şi să dirijeze învăţarea la elevi, precum şi cuantificarea progreselor lor în învăţare. în cadrul componentei opţionale s-a avut în vedere organizarea de experienţe de învăţare în medii formale şi nonformale cu rol de a oferi elevilor posibilitatea de învăţare activă şi motivantă în cadrul unor vizite tematice, proiecte de studii care să implice şi părinţi, în scopul formării de competenţe cheie.
Pentru evaluarea eficienţei programului, au fost aplicate chestionare şi instrumente de evaluare a performanţelor, potrivit cărora, de-a lungul programului, elevii au învăţat să-şi organizeze mai bine timpul şi materia de învăţat, au experimentat şi apreciat modalitatea de învăţare în grup, alături de colegii lor. Elevii, în majoritatea lor, au apreciat programul ca având un impact pozitiv asupra rezultatelor lor la şcoală: predarea şi explicarea subiectelor de lucrări/teze/examen într-un mod atractiv şi interesant, lucrul într-o modalitate practică şi interactivă.
Elevii ar recomanda acest program colegilor de generaţie, cât şi elevilor de clasa a şaptea, întrucât i-a ajutat să înveţe cum să-şi organizeze mai bine timpul şi materia de învăţat pentru examenul naţional, li s-a oferit ocazia de a se folosi de beneficiile lucrului în echipă şi sprijinului reciproc între colegi, iar încrederea în sine şi în capacităţile personale a crescut.
Pe parcursul pilotării programului, au fost revizuite resursele de învăţare, cu scopul determinării variantei finale a programului pilot la nivel multiregional, de educaţie tip „Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a examenelor naţionale”, respectiv a Metodologiei şi Ghidului de implementare a programului, a Ghidului de consiliere şi orientare şcolară, pe baza feedback-ului oferit de beneficiarii direcţi (elevi şi profesori din şcolile în care a fost pilotat programul).
Pentru stimularea performanţelor elevilor participanţi la program, au fost organizate excursii la licee şi agenţi economici şi concursuri şcolare pe temele: Creator literar de succes!, Matematica şi viaţa cotidiană!, Un mărţişor – o bucurie – un zâmbet, HOW TO STAY HEAL-TY!, Sunt artist în cunoaşterea drepturilor şi responsabilitătilor mele!
În data de 18 ianuarie 2015 a demarat activitatea de derulare a programului de pregătire suplimentară a elevilor în celelalte 30 unităţi şcolare selectate în proiect din cele două judeţe, cu elevi de clasa a VlI-a şi a Vlll-a, în varianta optimizată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

128 de iocuri de muncă disponibiie pentru dâmboviţeni

În baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa sunt înregistrate 128 de locuri de muncă: 14 pentru persoanele cu studii superioare; 93 se adresează persoanelor calificate în diverse meserii; 21 de posturi pentru muncitorii necalificaţi. Dintre acestea menţionăm: economist; formator; inginer electrotehnică; psiholog; agent de […]