Published On: mar, oct. 3rd, 2017

Proiect de reabilitare la Complexul de Servicii Sociale Găeşti

nichiduta.ro

Imobilul care va face obiectul reabilitării este situat pe Str. Acad. Şerban Cioculescu, nr. 32, oraşul Găeşti. Dreptul de proprietate asupra imobilului este deţinut prin H.C.J. nr. 25/18.06.1998, prin care construcţia trece în proprietatea publică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.
Funcţiunea iniţială a construcţiei C5 este de centrală termică şi are suprafaţa de 168.00 mp, regim de înălţime parter şi este compusă dintr-o singură încăpere. Clădirea a fost construită în anul 1972, cu fundaţii din beton, pereţi de închidere predominant din bolţari şi zidărie de cărămidă, pardoseală din beton şi învelitoare din tablă.
Clădirea este racordată la reţelele edilitare de alimentare cu apă potabilă, energie electrică şi alimentare cu gaze naturale.
Având în vedere necesitatea suplimentării şi reabilitării spaţiilor de depozitare pentru produse alimentare şi nealimentare a Complexului de Servicii Sociale Găeşti, se impune amenajarea acestui spaţiu potrivit normativelor legale, clădirea fiind dezafectată şi în stare avansată de degradare.
Astfel, ţinând cont de prevederile legale în vigoare privind cuprinderea obiectivelor noi de investiţii în cadrul listei de investiţii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a fost necesară aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi ai obiectivului mai sus menţionat
după cum urmează:
– Suprafaţă construită=168 mp; – Regim de înălţime: Parter
– Destinaţie/Funcţiune: magazie produse alimentare şi nealimentare
Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, se poate face luând în considerare fie costurile unor investiţii similare realizate, fie standarde de cost pentru investiţii din acest domeniu.
Având în vedere standardul de cost pentru investiţii similare (Hotărârea nr. 363 din 14 aprilie 2010, actualizată, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice), se estimează o valoare a investiţiei de bază de 378.168 lei fără TVA (2.251 lei/mp X 168 mp) la care se adaugă:
– Organizare de şantier (2,5%) -945 lei (fără TVA)
– Diverse şi neprevăzute (10%) -41.021 lei (fără TVA)
– Dirigenţie de şantier (1%) -3.781 lei (fără TVA)
– Branşamente (electrice, apă, canal) – 7.000 lei (fără TVA)
– Avize şi acorduri – 3.300 lei
– Proiectare şi asistenţă tehnică (4,5%): DALI (ridicare topografică, studiu geotehnic cu dezvelire de fundaţie, expertiză tehnică, audit energetic, Pt (inclusiv verificări pe specialităţi), DTAC,
– Asistenţă tehnică – 17.017 lei
(fără TVA)
– Valoare totală estimată a investiţiei – 451.232 lei (fără TVA)

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro