Published On: mie, mart. 27th, 2013

PROBLEME ÎN TURISM

nichiduta.ro

turismNici pentru oamenii de afa-ceri dâmboviţeni implicatj în activităţi de turism începutul de an nu a fost prea strălucit, dimpotrivă. @n ianuarie, comparativ cu ianuarie 2012, numărul turiştilor care s-au înregistrat în structurile de primire cu functiuni de cazare turistică a scăzut cu 9,5%. O scădere de peste două ori mai accentuată, respectiv cu 21,5%, a fost consemnată în ceea ce priveşte numărul înnoptărilor. A scăzut şi pro-centajul cetătenilor străini care au vi-zitat judetul Dâmbovita, la numai 4,7%. Au fost numai 180 de cetăţeni străini, restul până la 3.819 fiind români.
Pe tipuri de structuri de pri-mire turistică, hotelurile au fost preferate de 62% dintre turişti, fiind urmate, la foarte mare distantă, de pensiunile agroturistice, cu 11,2% dintre sosiri, moteluri, cu 8,5% şi pen-siunile turistice, cu 8%.
@n ianuarie, indicele de uti-lizare netă a locurilor de cazare a fost de numai 12,2%, cu două puncte pro-centuale sub media din ianuarie 2012, cu valori mai ridicate în cazul motelurilor (20%) şi hotelurilor, cu
18,2%.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro