Published On: vin, sept. 20th, 2019

Primele şase localităţi dâmboviţene au primit finanţare prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

Unul dintre subiectele abordate în cadrul unei conferinţe de presă la sediul partidului, de către vicepreşedintele PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea care este şi preşedintele CJ Dâmboviţa, a fost cel legat de primele 116 proiecte finanţate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii care au fost aprobate. Vorbim de investiţii ce vizează lucrări de infrastructură, drumuri locale, modernizări şi reabilitare străzi, şcoli şi grădiniţe, dar şi spitale, construcţia de reţea de distribuţie şi alimentare cu gaze naturale sau reţea de canalizare.Toate proiectele aprobate au documentaţia completă. În perioada următoare se vor semna contracte de finanţare pentru aceste proiecte. Valoarea celor 116 proiecte de investiţii ce se vor derula în toate regiunile ţării, inclusiv în judeţul Dâmboviţa, este aproximativ de două miliarde de lei, acesta fiiind un prim pachet de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii. La nivelul judeţului Dâmboviţa, în prima etapă, şase primării au primit finanţare din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.
Primăria Ulmi- Extindere reţea de distribuţie apă şi înfiinţare reţea de canalizare în satele Dimoiu şi Nisipurile , valoarea investiţiei este de 4.074.408 lei. Primăria Brezoaele – Înfiinţare distribuţie gaze natural, investiţie în valoare de 9.135.045 lei.
Primăria Braniştea- Înfiinţare distribuţie gaze natural, valoarea investiţiei este de 7.452.030 lei.
Primăria Poiana- Înfiinţare distribuţie gaze natural, investiţie cu o valoare de 7.679.683 lei.
Primăria Sălcioara – Înfiinţare distribuţie gaze natural, investiţia are o valoare de 12.967.548 lei
Primăria Malu cu Flori Dâmboviţa -Modernizare infrastructură rutieră pe drumurile comunale din satele: Malu cu Flori, Capu Coastei şi Micloşanii Mici, investiţie cu o valoare de 4.017.162 lei .
Fondul de Dezvoltare şi Investiţii este destinat finanţării proiectelor de dezvoltare care cuprind investiţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii curente ale primăriilor, asociaţiilor de dezvoltare inter-comunitară în domenii prioritare precum sănătate, educaţie, apă şi canalizare, reţea de energie electrică şi reţea de gaze, înfrastructura de transport, salubrizare, reţea de iluminat public, precum şi în alte domenii. Fondul se utilizează şi pentru proiecte de investiţii ale universităţilor: construcţia şi modernizarea infrastructurii didactice, de cercetare, a spaţiilor de masă şi cazare pentru studenţi şi a centrelor de conferinţă.
Valoarea totală a FDI este echivalentul în lei a 10 miliarde de euro, calculat la data întrării în vigoare a OUG 114/2018. Programul se va derula pe o perioadă de 20 de ani.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>