Published On: vin, sept. 14th, 2018

PREZENT! PROIECT IMPLEMENTAT ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN DÂMBOVIŢA

Absenteismul şcolar este un fenomen frecvent în ultimii ani, în special în mediile defavorizate socio-economic. Numărul elevilor care lipsesc zile întregi de la şcoală este în creştere în aproape toată ţara. Absenteismul este principalul factor asociat cu abandonul şcolar, ştiut fiind faptul că cea mai mare probabilitate de a abandona şcoala se înregistrează la elevii care lipsesc excesiv de la şcoală şi au probleme de disciplină.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa a a derulat la nivel judeţean un proiect de prevenire a absenteismului/abandonului şcolar, numit sugestiv: PREZENT! Acest proiect s-a dorit a fi un suport pentru toate şcolile din judeţ care se confruntă cu problema absenteismului, prin personalizarea programelor de prevenire la nevoile diverse ale elevilor. Astfel, s-au pro-
pus atât activităţi fixe, obligatoriu de desfăşurat de fiecare şcoală în parte, dar şi activităţi opţionale, duse la îndeplinire în funcţie de caracteristicile şcolii, resursele existente, posibilităţile de colaborare cu alte instituţii. Scopul proiectului este reducerea absenteismului şi a riscului de abandon şcolar prin încurajarea participării elevilor la activităţi şcolare.
Grup ţintă: elevii care au înregistrat la finalul semestrului I (an şcolar 20172018) un număr de 20 absenţe nemotivate (gimnaziu); 40 absenţe nemotivate (liceu). Perioada de implementare: febru-arie-iunie 2018. Parteneri implicaţi în implementarea activităţilor: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa; Arhiepiscopia Târgoviştei; Organizaţii non-profit partenere.
Rezultatele obţinute în urma derulării acestui proiect sunt scăderea numărului de absenţe nemotivate la unii dintre elevii din grupul ţintă şi existenţa unei atitudini pozitive faţă de şcoală.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>