Prevenirea incendiilor în unitățile de învățământ

0 0

Pandemia de COVID-19 face ca noul an școlar să se desfășoare în condiții speciale, cu respectarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coron-avirus. Dar să nu uităm că unul din cele mai grave pericole îl reprezintă incendiul.
Producerea unui incendiu într-o unitate de învățământ poate avea consecințe deosebit de grave, prin pierderi de vieți omenești și pagube materiale deosebite.
Anual, cadrele inspecției de prevenire execută controale tehnice de specialitate privind modul de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităților de învățământ din județ.
Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, ISU „Basarab I” Dâmbovița reamintește câteva reguli și măsuri minimale de apărare împotriva incendiilor pentru unitățile de învățământ:
Premergător începerii activităților școlare:

 • Verificarea instalațiilor electrice, de încălzire și a instalațiilor de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice de către personal autorizat, eliminându-se defecțiunile constatate;
 • Lucrările de termoprotecție/ignifu-gare a elementelor combustibile din structura construcțiilor se vor executa cu personal atestat;
 • Protecția golurilor din elementele de construcție cu rol de compartimentare (pereți, tavane) cu materiale rezistente la foc cel puțin 15 minute;
 • Verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de către personal autorizat;
 • Asigurarea necesarului de stingătoare conform prevederilor normelor în vigoare;
 • Asigurarea evacuării rapide și sigure a persoanelor și bunurilor din clădire – întocmirea și afișarea planurilor de evacuare în caz de incendiu. Acestea se întocmesc:
 • pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;
 • pe încăperi, dacă în ele se află cel puțin 50 de persoane;
 • pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.

Planurile de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi destinate cazării, pe partea interioară a ușilor;

 • Stabilirea unui sistem de anunțare-alarmare în caz de incendiu precum și a măsurilor de informare și cunoaștere a acestuia de către elevi, personalul didactic și didactic auxiliar;
 • Clasele în care sunt elevi cu handicap locomotor și clasele I trebuie amplasate pe cât posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru acești elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă;
 • Înainte de sezonul rece se vor verifica, cu personal autorizat, mijloacele de încălzire locală (sobele cu/fară acumulare de căldură și coșurile pentru evacuarea fumului), eliminându-se eventualele defecțiuni și asigurându-se buna funcționare a acestora.
  Pe timpul desfășurării activităților școlare:
 • Menținerea liberă a căilor de acces, intervenție și evacuare a persoanelor și bunurilor în caz de incendiu se mențin libere și întreținute corespunzător;
 • Traseele căilor de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoașterii cu ușurință a traseului de urmat spre exterior, cât și circulația lesnicioasă, atât ziua cât și noaptea;
 • În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor, nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare, etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție;
 • Accesul la hidranți, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuție etc., trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit;
 • În laboratoare, ateliere, etc. se vor introduce numai materialele didactice (substanțe, reactivi, etc.) necesare pentru ziua respectivă;
 • La încheierea activităților didactice se vor goli coșurile de gunoi în locurile special destinate, situate în afara construcțiilor;
 • La încheierea activităților specifice se deconectează aparatele/sis-temele de ventilație/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial și se oprește alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor și altor aparate sau instalații din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere, etc.;
 • Pentru ca instalațiile electrice să nu constituie cauze de incendiu, se interzice:
 • utilizarea instalațiilor sau echipamentelor electrice cu improvizații sau defecțiuni;
 • înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate;
 • suprasolicitarea instalațiilor electrice (conductoare, cabluri, întrerup-toare, comutatoare, prize, transformatoare etc.) peste sarcina admisă prin racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor.
 • Iluminatul de siguranță se va menține în stare de funcționare, la parametrii optimi;
 • Semestrial se vor executa exerciții de alarmare – evacuare cu asigurarea participării întregului personal de elevi și cadre didactice;
 • Se vor desfășura activități privind educația elevilor pentru formarea unui comportament adecvat în domeniul apărării împotriva incendii lor, care se va face organ izat în școli, conform unei programe de învățământ.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

La Șotânga, cele trei școli și cele trei grădinițe, pregătite să-și primească elevii

O comună din apropierea municipiului Târgoviște are școli și grădinițe care arată mai bine decât multe unități de învățământ din marile orașe ale României.Administrația locală a făcut în ultimii ani de zile investiții importante pentru modernizarea lor, și da, astăzi, cele trei școli și cele trei grădinițe sunt de invidiat, […]