Prevenirea incendiiIor pe timpuI campaniei agricoIe de vară

In perioada campaniei agricole de vară, în special pe perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase, creşte mult riscul de incendiu atât la lanuri, cât şi la depozitele de cereale şi furaje, evenimente ce pot avea consecinţe grave asupra vieţii, mediului înconjurător şi bunurilor materiale.
Pentru reducerea riscurilor producerii de incendii pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa aduce la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării campaniei de recoltare şi depozitare a cerealelor, astfel:
ÎN PERIOADA COACERII ŞI PÂNĂ LA TERMINAREA RECOLTĂRII
” SE INTERZICE remedierea unor defecţiuni apărute la maşinile şi utilajele agricole la o distanţă mai mică de 100 m faţă de lanurile nerecoltate, mirişti sau vegetaţie uscată;
” SENSUL de recoltare al combinelor va fi invers direcţiei vântului dominant;
” ALIMENTAREA cu carburanţi se va face numai în punctele de alimentare special amenajate. Sunt interzise transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, confecţionate din material plastic şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 100 m faţă de acestea, a autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole.
ATENŢIE MECANIZATORI!
ÎNAINTEA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR AGRICOLE:
” VERIFICAŢI toate maşinile şi utilajele agricole din punct de vedere tehnic, asiguraţi-le cu dispozitive parascântei şi dotaţi-le cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor -stingătoare, butoaie cu apă de 100 litri, lăzi cu nisip şi mături cu coada de cel puţin 2 metri;
” INSUŞIŢI-Vă principalele reglementări de prevenire şi stingere a incendiilor, a regulior privind fumatul şi utilizarea focului deschis;
” NU UITAŢI! Fumatul, iluminatul cu flacără deschisă şi utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puţin de 100 m de punctele de recoltare şi depozitare a produselor agricole!

ATENŢIE PROPRIETARI DE TERENURI
ŞI ADMINISTRATORI DE ASOCIAŢII AGRICOLE!
” MARCAŢI terenurile agricole cu indicatoare de securitate, privind interdicţia fumatului, a utilizării focului deschis.
” FUMATUL, iluminatul şi utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puţin de 100 m de punctele de recoltare şi depozitare a produselor agricole!
” ASIGURAŢI punctele de recoltare cu tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, platforme mobile dotate cu furci, cazmale, găleţi, stingătoare, butoaie cu apă.
” ASIGURAŢI izolarea lanurilor prin fâşii arate sau discuite cu lăţimea de peste 20 m spre drumuri şi păduri sau de 50 m spre căile ferate adiacente.
” EFECTUAŢI toate lucrările
agricole cu utilaje verificate tehnic din punct de vedere al dispozitivelor parascântei.
” ASIGURAŢI parcelarea suprafeţelor mari de teren cultivate cu păioase, prin fâşii longitudinale şi transversale.
” INSTRUIŢI personalul de
deservire a maşinilor şi utilajelor agricole pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor.
” STRÂNGEŢI paiele rezultate în urma recoltării şi araţi imediat miriştea.
” ESTE STRICT INTERZISĂ ARDEREA miriştilor şi a vegetaţiei uscate dacă nu se impune ca o măsură excepţională în cazuri de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC 6.2), reglementate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.352/2015. Se poate executa numai cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi după informarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu respectarea reglementărilor privind utilizarea focului deschis conform Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.605/579/2008, precum şi OMAI nr.163/2007.
Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetaţie uscată atrage după sine aplicarea de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi cuprinse între 1.000-6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000-50.000 pentru persoane juridice. De asemenea, incendierile din ariile protejate constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.
Pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase, cadrele inspecţiei de prevenire vor controla modul de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, aplicând sancţiuni contravenţionale acolo unde nu se respectă prevederile legale. Cetăţeni, nu uitaţi !
Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Deputatul PSD Dâmboviţa. Claudia Gilia: 14 iulie, un reper nu doar pentru cetăţenii francezi, ci pentru toţi cei care, indiferent de naţionalitate, cred şi apără idealurile de libertate, egalitate, fraternitate ale Revoluţiei franceze

În fiecare an pe 14 iulie, Franţa sărbătoreşte Ziua Naţională. Prin această zi se celebrează 2 evenimente ce au marcat istoria modernă a acestui stat, şi anume Sărbătoarea Federaţiei şi începutul Revoluţiei Franceze prin căderea Bastiliei. În onoarea Republicii Franceze, această zi este sărbătorită şi în alte ţări din Europa. […]