Published On: joi, ian. 18th, 2018

Preşedintele Alexandru Oprea a făcut Bilanţul activităţii CJ Dâmboviţa pe 2017

nichiduta.ro

Sala Vlad Ţepeş a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a fost gazda unei conferinţe de presă susţinută de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea alături de vicepreşedintele CJ Dâmboviţa, Alin Manole. S-a prezentat un raport al activităţii preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea şi al întregii echipe de la CJ, pe anul 2017. Din analiza datelor, care au fost prezentate de preşedintele CJ Dâmboviţa, rezultă că, în anul 2017, îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Judeţean s-a realizat, la cea mai mare parte a indicatorilor, la parametri superiori, comparativ cu perioadele anterioare.
În perioada ianuarie – decembrie 2017, au fost emise 714 dispoziţii şi s-au desfăşurat 22 şedinţe de consiliu, din care: 12 şedinţe ordinare şi 10 extraordinare, în care au fost adoptate 372 hotărâri, toate şedinţele fiind publice. S-a asigurat comunicarea actelor normative către prefectură, autorităţi, persoane fizice şi juridice. Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actele normative au fost publicate şi pe site-ul propriu. Niciunul din actele administrative adoptate sau emise în perioada de referinţă nu a fost atacat la instanţa de contencios administrativ.
Preşedintele CJ, Alexandru Oprea a ţinut să sublinieze: „Ca urmare a derulării în condiţii de transparenţă şi legalitate a procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâre, Consiliul Judeţean Dâmboviţa nu a fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legale din domeniu.”
Programul de reparaţii şi întreţinere a drumurilor şi podurilor, finanţate din sume
defalcate din TVA şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru anul 2017
În perioada analizată, s-au înregistrat creşteri de 4.581 mii lei (46,61%) faţă de anul 2016, în privinţa decontărilor efectuate pe acest program şi de 10,57% a valorii realizării programului, în timp ce valoarea totală a programului de reparaţii şi întreţinere a drumurilor şi podurilor aproximativ la acelaşi nivel.
Obiective de infrastructură rutieră realizată în asociere
În anul 2017 au fost cuprinse în cadrul programului de investiţii 57 de obiective ce s-au realizat în asociere de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu Unităţile Administrativ Teritoriale, din care 6 obiective de drumuri judeţene şi 51 obiective de drumuri comunale sau locale.
Obiective finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală conform O.G. 28/2013
În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală – etapa I au fost continuate lucrările la obiectivele:
– Reabilitare DJ 713 Sinaia (DN 71) -Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului -Cabana Babele – realizat stratul de uzură pe 1,4 km şi 9 podeţe transversale
– Drum de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zanoaga, L =3,08 km – ziduri de sprijin pe o lungime de 270 m
– Reabilitare şi modernizare DJ 702 D Dragomireşti – Hulubeşti, L = 5,2 km -realizat 1,3 km strat de uzură şi 250 m şanţ dalat
– Reabilitare DJ 720A Bucşani – Mărceşti (sector intersecţie Zimbrărie-intersecţie cu DC 28) – realizat 3,9 km strat de uzură
În acelaşi sens, amintim că în anul 2017 au fost finalizate lucrările la obiectivele „Reabilitare DJ 720 A Adânca
– Bucşani” şi „Modernizare DJ 701 Corbii Mari (DN61) – limita judeţ Teleorman”.
Totodată, ca urmare a demersurilor efectuate de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, au fost aprobate la finanţare în etapa a Il-a a Programului Naţional de Dezvoltare Locală un număr total de 21 obiective, din care 16 obiective de drumuri judeţene, 4 obiective de poduri pe drumuri judeţene şi un obiectiv de alimentare cu apă şi canalizare cu o valoare totală de 159.417.875,45 lei, situaţia centralizată a acestora fiind menţionată în anexa nr. 1.
Comparativ, dacă în cadrul PNDL etapa l-a au fost aprobate 132 obiective (dintre care CJD a avut 17 obiective -12,87%, iar UAT-urile 115), în etapa a ll-a au fost aprobate 246 obiective (dintre care
CJD are 21 – 8,54%, iar UAT-urile 223
obiective. Valoric, obiectivele din PNDL I s-au ridicat la 358.511.542,72 lei (din care CJD a avut 29.484.174,68, respectiv 8,22%), iar cele din PNDL etapa a ll-a, conform Ordinului MDRAP, sunt în valoare de 747.745.132,34 lei, din care obiectivele aprobate Consiliului Judeţean sunt în sumă de 159.417.875,45 lei, respectiv 21,32%.
Din cadrul obiectivelor finanţate în etapa a ll-a, la acestă dată au fost finalizate lucrările de asfaltare a drumului judeţean DJ 711A sector Săbieşti-Colacu şi sector Ghergani-Lunguleţu în lungime de L= 7,812 km, recepţia la terminarea lucrărilor fiind realizată în luna decembrie
2017.
De asemenea se află într-un stadiu avansat de execuţie şi lucrările la obiectivele: „Modernizare DJ 401A Crovu – Brâncoveanu – Miuleşti – Mărunţişu -Tomşani”, „Modernizare DJ 702F Puntea de Greci – Răscăeţi – Limită judeţ Argeş”, „Modernizare DJ 722 Sălcioara – Moara Nouă – Săveşti”, „Reabilitare DJ 710 A Moreni – l.L. Caragiale”, „Reabilitare DJ 720A Bucşani-Mărceşti (sector intersecţie Zimbrărie – intersecţie cu DC 28)”.
Menţionăm că, la această dată, se află în proceduri de achiziţie publică lucrările la obiectivele: „Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud-Centura Municipiului Târgovişte”, „Realizare reţea de alimentare cu apă şi canalizare în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud – Centura Municipiului Târgovişte”, „Refacere pod pe DJ 503, Şelaru – Limită judeţ Argeş” şi „Modernizare DJ 702 Limită judeţ Argeş Cândeşti Deal – Cândeşti Vale”.
Totodată au fost realizate serviciile de proiectare privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul: „Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul Limită Judeţ Teleorman – Şelaru -Fierbinţi, Km 87+070-Km 95+532 (8,462 Km) şi DJ 611, pe traseul Fierbinţi – Vişina – Petreşti, Km 22+000-Km 41+694
(19,694 Km)”.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro