Published On: vin, dec. 16th, 2016

Pregătindu-ne pentru marea sărbătoare a Naşterii Domnului

nichiduta.ro

Pr. Ştefănel Gheorghe Seminarul Teologic Sf. loan Gură de Aur din Târgovişte
Sfânta Evanghelie care se citeşte în duminica dinaintea Naşterii Domnului ne prezintă genealogia Mântuitorului nostru lisus Hristos, adică şirurile de generaţii de la Avraam până la Hristos, pentru a arăta că istoria poporului ales este istoria pregătirii venirii Mântuitorului nostru lisus Hristos pentru mântuirea întregii lumi.
Generaţiile expuse în Evanghelia după Matei conţin şi câteva lucruri neobişnuite. Şi anume, deşi genealogia merge din tată în fiu, uneori numele celui născut este asociat cu numele mamei. Şi acest lucru se întâmplă doar de câteva ori, însă este semnificativ faptul că nu sunt menţionaţi numai bărbaţi în această genealogie, ci şi câteva femei: Rahav şi Rut, care au fost Pr. Ştefănel Gheorghe Seminarul Teologic Sf. loan Gură de Aur din Târgovişte_
Sfânta Evanghelie care se citeşte în duminica dinaintea Naşterii Domnului ne prezintă genealogia Mântuitorului nostru lisus Hristos, adică şirurile de generaţii de la Avraam până la Hristos, pentru a arăta că istoria poporului ales este istoria pregătirii venirii Mântuitorului nostru lisus Hristos pentru mântuirea întregii lumi.
Generaţiile expuse în Evanghelia după Matei conţin şi câteva lucruri neobişnuite. Şi anume, deşi genealogia merge din tată în fiu, uneori numele celui născut este asociat cu numele mamei. Şi acest lucru se întâmplă doar de câteva ori, însă este semnificativ faptul că nu sunt menţionaţi numai bărbaţi în această genealogie, ci şi câteva femei: Rahav şi Rut, care au fost aceea, evanghelia nu se încheie doar cu enumerarea generaţiilor, care sunt generaţii de aşteptare, generaţii de speranţă, generaţii de pregătire, ci se încheie cu relatarea modului în care s-a născut Mântuitorul lisus Hristos.
Naşterea Mântuitorului nostru lisus Hristos este un lucru unic. El este Om adevărat şi Dumnezeu adevărat. El se naşte nu din voinţă umană, ci din lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Însă, ceea ce este în mod cu totul deosebit este răspunsul Maicii Domnului, răspuns care reprezintă pe toţi oamenii care vor să moştenească viaţa de veci: „lată roaba Domnului”. În Maica Domnului, umanitatea a oferit lui Dumnezeu ceea ce a avut mai bun. Aşa cum spun cântările Crăciunului, cerul oferă steaua, pământul peştera, magii darurile, iar noi oferim lui Dumnezeu pe Sfânta Fecioară, care devine mama Fiului lui Dumnezeu Întrupat. Aceasta este marea taină a creştinătăţii, aceasta este marea taină a iubirii lui Dumnezeu pentru lume.
Să medităm, în zilele care au mai rămas până la Naşterea Domnului, mai intens la această iubire smerită a lui Dumnezeu, să ne gândim cât de mult ne iubeşte Dumnezeu pe fiecare în parte şi pe toţi laolaltă. Şi aşa, cu multă iubire, să răspundem şi noi la iubirea lui Dumnezeu cu multă smerenie şi cu multă recunoştinţă, simţindu-ne fiecare dintre noi ca fiind învăluiţi în taina şi lumina iubirii lui Dumnezeu spre slava Sa şi spre a noastră mântuire.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro