POTRIVIT DISPOZIŢIILOR O.U.G. nr. 99/2006

POTRIVIT DISPOZIŢIILOR O.U.G. nr. 99/2006, APROBATĂ ŞI MODIFICATĂ PRIN Lg. 227/2007 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ALE Lg. 31/1990,
ALE ACTULUI CONSTITUTIV, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TÂRGOVIŞTE PRIN PREŞEDINTELE ACESTUIA
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ
care va avea loc în ziua de 15.04.2021 ora 13.00 la Sediul Băncii Cooperatiste Mihai Viteazul Târgovişte din localitatea Târgovişte, str. Calea Câmpulung, nr. 7, judeţul Dâmboviţa, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2020;
 2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2020 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;
 3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2020, a modului de repartizare a profitului, precum şi fixarea dividendului;
 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
 5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;
 6. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
 7. Aprobarea programului de investiţii pe anul 2021 şi a surselor de finanţare ale acestuia;
 8. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administraţie luate în cursul anului 2020, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală;
 9. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum şi împuternicirea persoanei care va semna actul modificator şi actul constitutiv în forma actualizată;
 10. Desemnarea celui de al doilea administrator independent al băncii;
 11. Desemnarea ca oricare dintre membrii Consiliului de Administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior;
 12. Desemnarea unui membru din Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste Mihai Viteazul Târgovişte ca reprezentant în Adunarea Generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP;
 13. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.
  în situaţia în care la prima convocare nu se întrunesc condiţiile legale de desfăşurare, Adunarea Generală va avea loc în ziua de 16.04.2021 ora 13.00 la Sediul Băncii Cooperatiste Mihai Viteazul Târgovişte, din localitatea Târgovişte, str. Calea Câmpulung, nr. 7, judeţul Dâmboviţa.
  PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TÂRGOVIŞTE Bogoi Marian

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

ANUNŢ

ANUNŢAsociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din RomâniaCONVOACĂMembrii săi, în data de 10.04.2021, ora 10.00, la sediul CCJ Dâmboviţa, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi: Informare privind activitatea Consiliului de conducere în 2020; Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2020; Descărcarea de gestiune […]