Published On: mie, aug. 9th, 2017

Pompierii dâmboviţeni pun mare accent pe activităţile avizare sau autorizare la incendiu

nichiduta.ro

În ceea ce priveşte activitatea de avizare sau autorizare, pompierii dâmboviţeni au înregistrat în primele şase luni ale acestui an 397 de solicitări pentru emitere acte administrative:
– 280 pentru emiterea avizului de securitate la incendiu, din care 63 emise şi 54 respinse, 36 adrese comunicare documente lipsă şi 127 adrese neîncadrare în prevederile HGR nr. 571/2016.
– 9 pentru emiterea avizului de protecţie civilă, 2 emise, 3 respinse, 2 adrese comunicare documente lipsă şi 2 adrese neîncadrare în prevederile HGR
nr. 862/2016.
– 83 pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, 27 emise, 36 respinse, 20 adrese comunicare documente lipsă
– 3 pentru emiterea acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice.
În urma controalelor s-au constatat: 842 de deficienţe, 115 deficienţe fiind soluţionate pe timpul controalelor. Au fost aplicate 431 de sancţiuni
contravenţionale, din care: 42 de amenzi în cuantum de 37.000 lei şi 389 de avertismente.
Pe timpul controalelor au fost executate 54 de exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă (la care au participat 1818 persoane) şi 4 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă în situaţii de protecţie civilă.
Au fost soluţionate 36 de petiţii primite de la cetăţeni în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Pe timpul controalelor, cât şi în afara acestora, s-au desfăşurat 193 activităţi de sprijin şi îndrumare, asistenţă tehnică de specialitate: 31 pe segmentul avizare-autorizare, 162 pe segmentul prevenirii incendiilor, 160 pe timpul controalelor şi 2 altele decât cele pe timpul controalelor.
S-au executat 113 activităţi de verificare a respectării măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă cu prilejul desfăşurării unor activităţi cu public numeros (manifestări cul-tural-artistice, sportive, religioase, acţiuni de protest, vizite demnitari).
Pe linia informării preventive s-au desfăşurat activităţi specifice care vizează diseminarea către populaţie a măsurilor de prevenire, precum şi a modului de comportare ce trebuie urmat, atât premergător, pe timpul manifestării tipurilor de risc, cât şi posteveniment, în scopul preîntâmpinării apariţiei sau al diminuării efectelor tipurilor de risc asupra comunităţilor. În cadrul activităţilor desfăşurate au fost distribuite 57 tipuri de pliante şi flyere cu un tiraj de peste 10500 exemplare.
În cadrul activităţilor de instruire, a punctelor de infomare preventivă şi acţiunilor „Ziua Porţilor Deschise”, organizate cu ocazia unor evenimente (Ziua Protecţiei Civile, Programul „Şcoala Altfel”, Ziua Informării Preventive), inspectorii de prevenire au desfăşurat 204 activităţi de informare preventivă cu peste 8000 persoane (copii, elevi, adulţi).
PROROGAREA TERMENULUI DE OBŢINERE A AUTORIZAŢIEI DE SECURITETE LA INCENDIU
În conformitate cu prevederile Legii nr. 146 din 26.06.2017 privind aprobarea Ordonanţei nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu se prorogă până la data de 30.09.2017.
Art. 30, alin. (42) din Legea 307/2006, până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (41) răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarului al investiţiei.
Beneficiarii care depun până la data de 30.09.2017 documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanţare sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depăşeşte 31.12.2017.
Totodată, facem apel la beneficiarii / persoanele fizice sau juridice care realizează investiţii să nu lase în ultimul moment depunerea documentaţiilor în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, pentru a nu crea un blocaj instituţional datorat volumului mare de solicitări.
Chiar dacă că termenul de obţinere a autorizaţiilor de securitate la incendiu a fost prorogat, vă supunem atenţiei prevederile Hotărârii nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.
Măsura complementara de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, autorizate sau neautorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, se dispune la doar la cladirile/amenajarile cu destinaţia de:
– comerţ (baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine şi supermagazine);
– cultură (teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului);
– turism (hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni).

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro