Published On: vin, sept. 1st, 2017

Poliţiştii damboviţeni pe urma deţinătorilor ilegali de arme

nichiduta.ro

Deţinerea unei arme implică multă responsabilitate, iar decizia de a cumpăra un pistol şi de a deveni un deţinător legal trebuie să vină după o analiză serioasă şi cunoaşterea prevederilor legale.
Există 5 categorii de arme. Cele din categoria A sunt interzise persoanelor fizice şi juridice de drept privat, putând fi achiziţionate, deţinute şi folosite exclusiv de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.
Principalele arme şi muniţii din categoria A sunt:
– instrumente şi lansatoare militare;
– armele de foc automate;
– armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect;
– muniţiile cu proiectile perforante, explozive şi incendiare;
– muniţiile pentru pistolete şi revolvere cu proiectile expansive;
– arme care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau neletale dar care nu se regăsesc clasificate în anexa legii. Deţinerea, folosirea sau efectuarea operaţiunilor cu arme din această categorie de către persoane neautorizate se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani, iar sustragerea lor se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Armele din categoria B pot fi procurate, deţinute şi folosite de către persoanele fizice şi juridice de drept privat, numai după autorizarea prealabilă. Deţinerea şi respectiv folosirea armelor letale necesită asigurarea din partea posesorilor a condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii la domiciliul, reşedinţa sau după caz sediul social sau punctul de lucru al persoanei juridice.
Deţinerea, folosirea sau efectuarea operaţiunilor cu arme letale fără drept se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
Persoanele fizice pot solicita eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armelor letale, dacă îndeplinesc condiţiile de vârstă, din punct de vedere medical, psihologic şi de bonitate judiciară.
Principalele arme şi muniţii letale sunt: – arme scurte semiautomate sau cu repetiţie;
– arme scurte cu o singură lovitură cu percuţie centrală sau pe ramă;
– arme lungi semiautomate cu ţeavă ghintuită sau lisă;
– arme lungi cu repetiţie sau cu tragere foc cu foc;
– arme lungi cu ţeava ghintuită şi percuţie pe ramă;
– arme lungi cu repetiţie sau semiautomate la care lungimea ţevii nu depăşeşte 60 cm.
Armele neletale supuse autorizării, respectiv cele din categoria C sunt:
– armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc.
– armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare;
– armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient. Această categorie se împarte la rândul său în două sub-categorii determinate de viteza proiectilului, măsurată în metri/secundă, cele care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s fiind destinate exclusiv sportivilor şi antrenorilor de tir.
Deţinerea şi folosirea armelor neletale din această categorie necesită aceleaşi condiţii de păstrare şi asigurare ca în cazul armelor letale.Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Armele neletale supuse notificării, respectiv cele din categoria D sunt:
– armele cu tranchilizante;
– pistoalele de semnalizare;
– pistoalele de start folosite în competiţiile sportive;
– armele de panoplie;
– armele de recuzită;
– arbaletele;
– armele vechi.
Armele neletale din categoria D pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia îndeplinirii procedurilor de înregistrare la autorităţile competente.
Neîndeplinirea obligaţiei de notificare prealabilă a organelor de poliţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei, aplicându-se, totodată, şi măsura complementară a confiscării armelor sau, după caz, a muniţiilor.
Categoria E include alte categorii de arme şi dispozitive neletale:
– armele cu destinaţie industrială;
– armele de asomare;
– harpoanele destinate pescuitului;
– arcurile destinate tirului sportiv;
– replicile de arme tip airsoft;
– dispozitivele paintball. Armele şi dispozitivele neletale
prevăzute în categoria E pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. Totodată, acestea pot fi introduse în România fără restricţii.
Posesorii armelor şi dispozitivelor neletale au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau, după caz, la locul de rezidenţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.
Deşi armele din această categorie sunt exceptate procedurilor de înregistrare sau autorizare, posesorii acestora au următoarele obligaţii:
– armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor;
– sunt interzise portul şi folosirea armelor sau dispozitivelor neletale în locuri publice;
– armele sau dispozitivele neletale pot fi transportate de la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al deţinătorului, la locul unde urmează să se desfăşoare activităţile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi nu sunt încărcate cu muniţie.
Nerespectarea acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei, aplicându-se, totodată, şi măsura complementară a confiscării armelor sau, după caz, a muniţiilor.
IMPORTANT: Regimul de autorizare, procurare şi deţinere a pieselor, componentelor esenţiale şi a muniţiilor este acelaşi cu cel al armelor cărora le sunt destinate.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro