Published On: joi, aug. 3rd, 2017

Planurile Urbanistice Generale elaborate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în asociere cu comunele judeţului

nichiduta.ro

In perioada 2016 – 2017, s-au încheiat asocieri între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi un număr de opt consilii locale: Braniştea, Potlogi, Vlădeni, Perşinari, Dărmăneşti, Pucheni, Produleşti şi Crevedia, pentru actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale comunelor, planuri care vor expira în anul 2018.
In a doua jumătate a anului 2016, au fost predate, recepţionate şi decontate un număr de 15 PUG-uri: Răzvad, Nucet, Petreşti, Niculeşti, Ludeşti, Comişani, Tărtăşeşti, Odobeşti, Crângurile, Cornăţelu, Şotânga, Cândeşti, Bărbuleţu, Dobra, Ocniţa.
Plan Urbanistic Zonal privind „Complex sportiv – municipiul Târgovişte”, Bulevardul Regele Carol I nr. 51
Terenul din Bulevardul Regele Carol I, nr. 51 are o suprafaţă de 34 ha, din care 7,5 ha aparţin Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa. Prin Hotărârea de Guvern nr. 180 din 16.04.2013, a fost transmis în domeniul public al judeţului Dâmboviţa terenul aferent fostei UM Gară în suprafaţă de 26,5 ha. Această suprafaţă a făcut obiectul elaborării Planului Urbanistic Zonal, ce a fost supus dezbaterii publice, realizat şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Târgovişte, în scopul punerii în valoare a zonei. În acest areal se vor realiza investiţii finanţate din surse proprii, guvernamentale şi private: complex sportiv, drum judeţean de legătură între Bulevardul Regele Carol I şi şoseaua de centură a municipiului, mall, parc public etc.
Planul Urbanistic Zonal al Complexului Sportiv se află în faza de obţinere a avizelor urmând să fie aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte. Obiectivul se află pe lista investiţiilor finanţate de Compania Naţională de Investiţii.
Planul Urbanistic de Detaliu, Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru „Amenajare Parc Agrement şi Loisir U.M Gară, B-dul Regele Carol I, Nr. 51”
Toate documentaţiile sunt predate şi recepţionate urmând ca după identificarea sursei de finanţare să fie demarate procedurile de atribuire a lucrărilor de construire.
Proiectul cuprinde următoarele propuneri:
– realizarea de circulaţii pietonale (alei) care să se continue armonios cu restul elementelor pietonale din zonă, pe traseul cărora se vor propune locuri de odihnă, conversaţie, dotate cu panouri informative, pergole, fântâni de băut apă, bănci, corpuri de iluminat, coşuri de gunoi;
– dotarea cu o succesiune de elemente de socializare – comunicare pentru toate categoriile de vârstă, alături de cele de mişcare; realizarea unui loc de joacă pentru copii; amenajarea unor spaţii pentru desfăşurarea de mici spectacole în aer liber;
– realizarea unei circulaţii pe piste de biciclete care să nu deranjeze circulaţia piet-onală; realizarea unui iluminat public ambiental eficient si în concordanţă cu tematica;
– amplasarea unor grupuri statuare sau aranjamente florale ornamentale cu tematică specifică istoriei municipiului;
– plantaţii noi, „revigorante” precum şi punerea în valoare a vegetaţiei valoroase existente;
– mobilier urban asociat cu jardiniere, dar şi fântâni cu apă potabilă şi toalete ecologice.
Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţe de serviciu”, B-dul Regele
Carol I, Nr. 51
Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 786/06.10.2016, a Hotărârii de Guvern nr. 719/2016, privind aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”, pentru a putea accesa finanţarea de la bugetul de stat a realizării unei zone de locuinţe de serviciu pentru funcţionarii publici, este necesară această documentaţie, în prezent aflându-se în faza de elaborare.
Planul Urbanistic Zonal Parc Industrial Priboiu
In conformitate cu prevederile art. 47 alin.(3) lit.d) din Legea nr. 350/2001, actualizată, elaborarea Planului Urbanistic Zonal este obligatorie în cazul zonelor/parcurilor industriale, tehnologice şi zonelor de servicii. Având în vedere solicitările investitorilor de a dezvolta activităţi economice de producţie în această zonă, s-a decis elaborarea acestei documentaţii.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro