Published On: mie, feb. 27th, 2013

Pensionarii dâmboviţeni se pot pregăti pentru depunerea cererilor pentru biletele de tratament

nichiduta.ro

pensionariÎncepând cu data de 11 februarie 2013, la Casa Judeţeana de Pensii Dâmboviţa au început înre-gistrarile cererilor pentru bilete de tratament. Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita
bilet.
Prin cerere solicitantul poate opta pentru cel mult 3 staţiuni. Cererile se com-pleteaza numai pe formularul aprobat şi se pot transmite prin poşta, fax, e-mail sau se pot depune la Casa de Pensii.
Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului unitar de pensii publice; asigurat al sistemului unitar de pensii publice, care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare repartizarii biletului; asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale; beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care regle-menteaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul unitar de pensii publice.
De asemenea, pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care sa necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai în limita numarului locurilor la tratament balnear finanţat din bugetul asigurarilor sociale de stat şi aprobat prin hotarâre de guvern. Biletele de tratament balnear, inclusiv suplimentarile primite de la CNPP prin redistribuire, se acorda în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear, în funcţie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni şi unitati de cazare.
Numarul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii, proporţional cu numarul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, inclusiv cu numarul total de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Biletele de tratament balnear se acorda individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear în cursul anului calendaristic respectiv.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro