Părinţii vor beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada suspendării activităţii şcolare ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

Guvernul a decis, prin Ordonanţa de Urgenţa, ca zilele libere sa fie acordate unuia dintre parinţi daca îndeplineşte, cumulativ, doua condiţii: copiii au vârsta de pâna la 12 ani, respectiv de pâna la 26 de ani daca au diz-abilitaţi, şi sunt înscrişi în cadrul unei unitaţi de învaţamânt sau de educaţie antepreşcolara, iar celalalt parinte nu beneficiaza, la rândul sau, de zile libere.
Zile libere pot fi acordate şi parintelui sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat sau celui care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere o persoana adulta încadrata în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, doar în cazul în care activitatea serviciului de zi de care beneficiaza este limitata sau suspendata, prin dispoziţie/decizie a autoritaţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a raspândirii coron-avirusului SARS-CoV-2.

Actul normativ stabileşte şi situaţiile în care nu se poate solicita aceasta facilitate: daca parintele se afla concediu de creştere a copilului, ori este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere, daca parintele se afla în concediu de odihna sau fara plata, daca are raportul de munca suspendat în cazul întreruperii temporare a activitaţii angajatorului sau daca nu realizeaza venituri din salarii şi asimilate salariilor, din activitaţi independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din activ-itaţi agricole, silvicultura şi piscicultura, supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Pentru acordarea zilelor libere, parintele care va supraveghea copilul trebuie sa depuna la angajator o cerere, însoţita de o declaraţie pe propria raspundere a celuilalt parinte din care sa rezulte, printre altele, ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere sau ca nu are contractul de munca suspendat pentru întreruperea temporara a activitaţii angajatorului, precum şi de o copie a certificatului de naştere al fiecarui copil sau a documentului care atesta calitatea de „parinte” în sensul prevazut de OUG şi, daca este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului, ori adultului în vârsta de pâna la 26 ani.
Modelul cererii şi al declaraţiei pe proprie raspundere urmeaza sa fie stabilite prin ordin al ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca, şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.
Angajatorul este obligat sa acorde zilele libere solicitate în baza Ordonanţei de Urgenţa. Refuzul constituie contravenţie şi se va sancţiona de catre inspectorii de munca cu amenda între 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depaşi valoarea cumulata de 20.000 de lei. Aceasta prevedere intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial.
Indemnizaţia pentru fiecare zi libera este de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului

asigurărilor sociale de stat. Acest drept va fi plătit de către angajator şi este supus impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, pentru veniturile din salarii şi asimilate acestora.
Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei, angajatorul depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei.
Cererea şi documentele justificative se transmit electronic sau în format letric, în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei, iar decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.
Procedura de decontare, documentele justificative şi modelul acestora urmează să se stabilească prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă ce se publică în Monitorul Oficial al României.
Pentru depunerea în format electronic, modelele de cereri şi formulare electronice se publică pe platforma aici.gov.ro.
Actul normativ mai prevede că în cazul angajaţilor din sistemul naţional de aparare, ordine publica şi siguranţa naţionala, din penitenciare şi din unitaţile sanitare publice zilele libere se acorda doar familiilor monoparentale.
În cazul în care ambii parinţi îşi desfaşoara activitatea într-unul din aceste domenii, doar unul dintre aceştia are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale, în cuantum de 75% din salariul de baza / salariul de funcţie / solda de funcţie corespunzatoare unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, core-spunzator numarului de zile lucratoare din perioada în care activitaţile didactice sunt limitate sau suspendate, pe baza unei cereri însoţite de declaraţia celuilalt parinte ca nu beneficiaza de aceasta majorare. Cererea şi declaraţia se depun la angajator în luna curenta pentru luna anterioara.
Prevederile Ordonanţei de Urgenţa se aplica tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat, pe toata perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învaţamânt sau a activitaţii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada starii de alerta şi dupa încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020 – 2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Acţiuni pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2

Specialişti în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi jandarmii montani de la Postul Peştera au desfaşurat weekendul trecut o serie de activitaţi informativ-pre-ventive în cadrul unor acţiuni comune de prevenire a raspândirii virusului SARS-CoV-2 în rândul populaţiei.Acţiunile au fost organizate în cooperare […]