Published On: lun, mart. 31st, 2014

Păreri comune şi unanimitate la Consiliul Judeţean Dâmboviţa

nichiduta.ro

La ceas de seară consilierii judeţeni au fost convocaţi de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, în şedinţă ordinară. Au fost prezenţi 34 de consilieri judeţeni.Sedinta CJD 10.10.2013 Primul punct de pe ordinea de zi „Proiectul de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al imobilului din Târgovişte, str. Nicolae lorga nr. 3 şi transmiterea parţială a acestuia, prin contract de împrumut de folosinţă (comodat) încheiat între CJD şi Colegiul Judeţean al Medicilor Dâmboviţa” a fost votat în unanimitate. Mai clar, s-a solicitat trecerea acestui imobil din administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dâmboviţa în administrarea CJ, pe considerentul că unitatea sanitară nu are activitate în clădirea respectivă. Şi cel de-al doilea proiect de hotărâre „privind încheierea unor spaţii cu destinaţia de birouri, situate în clădirea din Târgovişte, str. Nicolae lorga nr. 3” a trecut cu unanimitate. Este vorba despre spaţiile de la parterul clădirii, în suprafaţă 111,6 mp (din care 68 mp pentru birouri şi 43,6 mp spaţii anexe), care au fost disponibilizate în vederea închirierii. Durata contractului va fi de 10 ani, iar chiria lunară de 900 lei. La punctul 10, privind „proiectul de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru transport persoane prin curse regulate speciale pe trasee de pe raza teritorială a judeţului Dâmboviţa” a trecut însă au fost două abţineri. Cu unanimitate a trecut şi „proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare (SPJAAC) Dâmboviţa”. Directorul Serviciului, Ioana Cristea, a anunţat reducerea numărului de posturi de la 90 la 83, 7 posturi urmând să dispară din organigramă. Întrucât consilierul judeţean PDL Teodor Buta a ridicat problema existenţei a două societăţi cu acelaşi profil de apă-canal, respectiv SPJAAC şi Compania de Apă, preşedintele CJ Dâmboviţa a intervenit pe acest subiect: „Intenţia mea este ca de anul viitor să vă propun fuziunea”. Punctul 17, unde „proiectul de hotărâre privea aprobarea asocierii/parteneriatu-lui între judeţul Dâmboviţa prin CJD, Serviciul Public Judeţean de Turism, Tineret şi Sport Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Liceul Tehnologic „N. Mihăescu” Târgovişte pentru organizarea etapei naţionale a Olimpiadei interdisciplinare la module de specialitate aria curriculară „Tehnologii” profilul tehnic, domeniul de pregătire „Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, care se va desfăşura la Târgovişte în perioada 8-12 aprilie 2014″. A trecut de votul consilierilor însă a fost şi o abţinere. 12 proiecte de hotărâre au vizat desemnarea reprezentantului judeţului Dâmboviţa în diverse asociaţii intercomunitare „Tehnologii” profilul tehnic, domeniul de pregătire „Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, care se va desfăşura la Târgovişte în perioada 8-12 aprilie 2014″. A trecut de votul consilierilor însă a fost şi o abţinere. 12 proiecte de hotărâre au vizat desemnarea reprezentantului judeţului Dâmboviţa în diverse asociaţii intercomunitare

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro