Published On: lun, apr. 6th, 2020

Oportunităţi de achiziţie a echipamentelor medicale destinate combaterii efectelor epidemiei COVID-19, prin accesarea fondurilor europene

Guvernul României sprijină finanţarea pentru procurarea de echipamente medicale şi echipamente de protecţie destinate personalului medical prin disponibilizarea unei sume de 300 de milioane de euro. Prin urmare, unităţile sanitare publice, individual sau prin intermediul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi al unităţilor administrativ-teritoriale pot depune proiecte pentru a fi procurate echipamente medicale şi echipamente de protecţie med-icală.În acest sens, cheltuielile realizate sau în curs de realizare vor putea fi decontate din fonduri

europene cu condiţia respectării unor reglementări minimale ce privesc: justificarea costurilor de achiziţie, transparenţa procedurii de achiziţie în situaţii de urgenţă, precum şi înregistrarea în patrimoniu a echipamentelor.Decontarea cheltuielilor efectuate se va realiza etapizat, după cum urmează:
Până la data de 15 aprilie 2020 va fi dat publicităţii Ghidului Solicitantului;
În perioada 15-30 aprilie 2020 va

avea loc o consultare publică unde solicitanţii eligibili pot face observaţii asupra ghidului;
Aprobarea ghidului şi lansarea apelului de proiecte şi depunerea cererilor de finanţare se va realiza în perioada 15 mai – 15 iulie 2020; Evaluarea cererilor de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare este estimată pentru perioada 15 iulie – 15 octombrie 2020;
Depunerea cererilor de rambursare şi decontarea cheltuielilor se va

realiza in intervalul 15 octombrie – 15 decembrie 2020.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 45 de milioane de euro, finanţarea disponibilă ridicân-du-se la 300 de milioane de euro.
În vederea obţinerii unor informaţii suplimentare, potenţialii beneficiari pot face apel la echipa de specialişti constituită la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, accesând următoarea adresă de e-mail: covid19.sanatate@fonduri-ue.ro.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>