Published On: joi, iul. 25th, 2013

OBLIGAŢII FISCALE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE PÂNĂ LA FINALUL ACESTEI ZILE

nichiduta.ro

fiscPână la finalul acestei zile, inclusiv, după caz, trebuie depuse la Fisc:
– Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” a căror perioadă fiscală este luna sau trimestrul şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna iunie sau trimestrul II 2013.
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2013, formular
100.
– Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, cu termen trimestrial se completează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) Cod Fiscal, respectiv de către persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică şi de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.
– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii iunie/trimestrului II 2013, formular 112.
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2013, formular 224.
– Decontul de taxă pe valoarea adaugată, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2013 formular 300. Reglementare: art. 156 2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012. Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicităt scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 iunie 2013;
– Decontul special de taxă pe valoarea adaugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 1 Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125A1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intraco-munitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156A3 Cod Fiscal.
– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugată, formular 307. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin.
(7) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform
art. 153 alin. (9) lit. a) – e)
sau lit. g) Cod Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin.
(4), art. 148, 149 sau 161
Cod Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 156A3 Cod Fiscal.
– Declaraţia privind taxa pe valoarea adaugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311.Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) Cod Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrari de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugată.
– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomu-nitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iunie 2013, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156A4 Cod Fiscal.
– Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna iunie 2013 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară sau trimestrială.
– Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, formular 208. Se depune de către notarii publici care au obligaţia calcularii, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în semestrul I al anului 2013.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro