Published On: vin, sept. 15th, 2017

O nouă caravană de promovare POR 2014 – 2020!

nichiduta.ro

In a doua jumătate a lunii septembrie, ADR Sud Muntenia organizează o caravană de informare pentru promovarea oportunităţilor de investiţii din noile linii de finanţare lansate în cadrul Programului Operaţional Regional.
Cu această ocazie vor fi prezentate şi analizate condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile destinate mediului public (autorităţi publice locale, direcţii deconcentrate, unităţi de cult, precum şi ONG-uri) din cadrul următoarelor priorităţi de investiţii:
– din POR: P.I. 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” – Operaţiunile A – Clădiri rezidenţiale şi B – Clădiri publice; A.P. 3, P.I. 4e, O.S. 3.2 „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, P.I. 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, P.I. 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”, P.I. 8.1 – Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grupuri vulnerabile: Persoane cu dizabilităţi şi Copii; P.I. 8.2 „Imbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe. – din POR – SUERD (pentru judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman): P.I. 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, P.I. 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban”, P.I. 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, P.I. 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”.
Un seminar de informare va avea loc şi în Târgovişte, la sediul CJ Dâmboviţa, pe data de 20 septembrie.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro