Published On: sâm, iul. 6th, 2013

Nu mai puteţi munci? Vă puteţi pensiona

nichiduta.ro

pensionariSunt situaţii în viaţă când oricât ne-am dori să muncim, organismul nu ne ajută să facem faţă solicitării timp de opt ore pe zi. Din fericire, cei care şi-au pierdut capacitatea de muncă sau aceasta le-a fost redusă, pot cere pensionarea pe caz de boală.
Când se pune problema pensionării pe caz de boală, la prima vedere, mulţi sunt tentaţi să creadă că acest drept li se cuvine doar celor care au suferit un accident de muncă sau au contactat o boală în legătură directă cu activitatea prestată. Ei bine, acest drept li se cuvine şi celor care se îmbolnăvesc de afecţiuni grave sau chiar obişnuite sau suferă accidente care nu au niciun fel de legătură cu munca prestată. Tocmai de aceea, în funcţie de gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este împărţită în mai multe categorii, respectiv de gradul întâi (pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire), de gradul al doilea (pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire) şi de gradul trei (pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, bolnavul putând să presteze o activitate profesională pe durata a cel mult jumătate din timpul normal de muncă).
Dosarul pentru acordarea pensiei de invaliditate trebuie să conţină, în primul rând, o cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate. Următoarele documente sunt decizia medicală eliberată de medicul expert al asigurărilor sociale; adeverinţa care să certifice încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia (unde este cazul); carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale; alte documente cerute de legislaţia în vigoare privind vechimea în muncă sau vechimea realizată în alte sectoare de activitate, livretul militar, diploma de studii şi foaia matricolă sau adeverinţa din care să reiasă perioada anilor de studii absolviţi la zi, precum şi certificarea absolvirii acestora; cei care au urmat o facultate în străinătate trebuie să facă dovada recunoaşterii studiilor universitare de către statul român; adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite, dovada certificării stagiului de cotizare; dovada calităţii de beneficiar al Legii nr. 42/1990, al Decret Lege nr.
118/1990 (certificat de
luptător şi brevet) şi, dacă este cazul, procura specială pentru mandatar.
Cuantumul pensiei de invaliditate se calculează prin înmulţirea punctajului acordat prin decizia pentru pensia de invaliditate cu valoarea punctului de pensie. De reţinut că persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca au dreptul la pensie de invaliditate dacă au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta. De exemplu, până la vârsta de 20 de ani, stagiul minim este de 1 an, între 20 – 23 de ani, este de 2 ani, între 37 – 41 de ani, de 14 ani, între 45 – 49 de ani este de 20 de ani, între 57 – 60 de ani este de 26 de ani, iar peste 60 de ani este de 27 de ani.
Evaluarea solicitanţilor pensiei de boală se face de către o comisie medicală desemnată de Casa Judeţeană de Pensii Publice. Totuşi, după ce obţin decizia, pensionarii pe caz de boală trebuie să fie supuşi unei aşa-zise revizuiri medicale, la intervale de 6-12 luni, până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Indiferent de motivele invocate, celor care nu reuşesc să se prezinte la controlul medical obligatoriu li se suspendă plata pensiei chiar din luna următoare celei în care a fost programat pentru revizuire. (Ş.E.)

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro