Published On: mar, feb. 27th, 2018

Noul contract-cadru al CNAS, vizează creşterea accesului românilor la medicamente şi servicii medicale

nichiduta.ro

Deputatul PSD Dâmboviţa, Carmen Holban, membru în Comisia pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaţilor, a venit în cadrul unei conferinţe de presă şi a vorbit despre setul de măsuri din contractul cadru al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anii 2018-2019. Potrivit deputatului PSD Dâmboviţa, Carmen Holban, noul contract are în vedere creşterea accesului asiguraţilor la medicamente şi servicii medicale, reorganizarea şi dezvoltarea pachetelor de servicii medicale, debirocratizarea activităţii furnizorilor, întărirea disciplinei contractuale, creşterea calităţii serviciilor medicale, optimizarea gestionării Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, transparentizarea activităţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât şi reglementarea unor drepturi şi obligaţii, şi reformularea celor existente. „În cadrul Comisiei pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaţilor, a avut loc prezentarea setului de măsuri din contractul cadru al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anii 2018-2019, cu participarea ministrului Sănătăţii, doamna Sorina Pintea, şi a preşedintelui CNAS, domnul Răzvan Vulcănescu. Noul contract are în vedere creşterea accesului asiguraţilor la medicamente şi servicii medicale, reorganizarea şi dezvoltarea pachetelor de servicii medicale, debirocra-tizarea activităţii furnizorilor, întărirea 5 ‘
disciplinei contractuale, creşterea calităţii serviciilor medicale, optimizarea gestionării Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, transparentizarea activităţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât şi reglementarea unor drepturi şi obligaţii, şi reformularea celor existente…”, a afirmat deputatul Carmen Holban.
Deputatul PSD Dâmboviţa, Carmen Holban, membru în Comisia pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaţilor, a prezentat şi cele mai importante noutăţi din contractul cadru al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anii 2018-2019: „Pentru creşterea accesului asiguraţilor la medicamente şi servicii, începând cu data de 1 iulie 2018:
– reţetele compensate şi biletele de trimitere la investigaţii vor putea fi onorate de oricare farmacie/furnizor de servicii para-clinice din ţară;
– restricţia ca farmacia să fie în contract cu aceaaşi CAS ca şi medicul prescriptor va rămâne doar pentru medicamentele din contractele cost-volum-rezultat;
– medicii prescriptori trebuie să respecte avertizările SIPE, precum şi informaţiile de pe pagina web a CNAS, referitoare la medicamentele care se prescriu pe bază de protocol sau sunt produse biologice. – pacienţii cu diagnostic oncologic confirmat, aflaţi în Programul Naţional, se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă;
– numărul contractelor pe care le poate încheia un medic cu spitalele din zone deficitare în specialitatea respectivă creşte de la două la trei;
– numărul contractelor pe care le poate încheia un medic din specialităţile para-clinice cu furnizorii de profil creşte la două în zonele deficitare;
– cabinetele din ambulatoriu trebuie să aibă activitate minim 5 zile pe săptămână, la un program de 35 ore pe săptămână;
– programul de activitate pentru medicii de medicină dentară cu integrare clinică a fost stabilit la 3,5 ore pe zi (1/2 normă);
– medicii de familie şi spitalele care se organizează ca furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu vor putea intra în relaţie contractuală cu CAS;
– documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical se vor putea transmite Casei de Asigurări de Sănătate şi prin poştă;
– pentru medicii de familie nou veniţi într-o localitate, perioada de susţinere din partea CAS, până la constituirea listei minime de pacienţi, creşte de la 6 luni la 12 luni, modificându-se şi modul de plată”, a mai punctat deputatul Carmen Holban.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro