Published On: lun, mart. 4th, 2013

Noua valoare a punctului de pensie

nichiduta.ro

DIGITAL CAMERAAvând în vedere prevederile Legii nr. 6/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea legii nr. 263/2010, aprobată prin Legea nr. 3/2013, începând cu data de 1 ianuarie 2013, valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei.
„Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, potrivit art.16 din Legea nr. 6/2013 este de 2.223 lei (se are în vedere începând cu data de 25 februarie a.c.)”, ne-a declarat Daniela Stoenescu, purtător de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Dâmboviţa.
„Pentru anul 2013 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: pentru condiţii normale de muncă: 31,3%; pentru condiţii deosebite de muncă: 36,3%; pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă: 41,3%.
Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de contribuţie de 4% aferentă fondurilor de pensii administrate privat (care se aplică începând cu data de 25 februarie a.c.).
Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.
La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 11.115 lei (se aplică începând cu data de 25 februarie a.c.). Nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare socială este de 778 lei, iar nivelul maxim, de 11.115 lei.
Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.223 lei; în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.112 lei;
Noile cuantumuri ale ajutorului de deces de 2.223 lei, respectiv 1.112 lei, se aplică începând cu data de 25 februarie 2013 a.c., data intrării în vigoare a legii nr. 6/2013.
Începând cu 1 ianuarie 2013, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii, respectiv 610 lei.
Cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
În anul 2013, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata pensiei în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
Comisionul de 1%, precum şi tariful poştal de 2,15 lei/talon se utilizează începând cu plata drepturilor din luan februarie/2013.
Începând cu data de 25 februarie a.c., indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat este de 0,87220”, a mai precizat Daniela Stoenescu.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro