Published On: vin, oct. 9th, 2015

Noi măsuri de control în domeniul comercializării lemnului şi produselor din lemn

nichiduta.ro

lemneGuvernul a decis extinderea sferei de control în domeniul comercializării lemnului şi produselor din lemn prin stabilirea unor obligaţii ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă astfel de produse. În acest sens, Executivul a aprobat o Hotărâre prin care se completează legislaţia naţională cu unele prevederi privind regimul de control şi sancţionator aplicat operatorilor economici care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn, obligaţie pe care o au statele membre conform Regulamentului 995/2010 al Parlamentului European şi al ConsiMului din 20 octombrie 2010. În cadrul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 au fost adoptate măsuri ce vizează interzicerea introducerii pe piaţa internă (Uniunea Europeană) pentru prima dată a lemnului recoltat ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta. Regulamentul (UE) nr. 995/2010 stabileşte obligaţiile ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţa internă lemn şi produse din lemn şi care trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că lemnul recoltat în mod ilegal şi produsele din lemn derivate din acesta nu sunt introduse pe piaţa comunitară.
Practic, prin actul normativ adoptat astăzi de Guvern se introduc în legislaţia naţională prevederi privind controlul comercializării sortimentelor de lemn şi produse din lemn corespunzătoare codurilor care intră în competenţa Gărzii Naţionale de Mediu, şi care, în prezent, nu intră sub incidenţa Codului silvic şi Legii contravenţiilor silvice nr. 171/2010*. Astfel, operatorii, persoane fizice sau juridice, care introduc pentru prima dată lemn şi produse din lemn pe piaţa UE, corespunzătoare codurilor menţionate, trebuie să utilizeze un sistem de analiză şi gestionare a riscurilor recoltării ilegale a lemnului, sistem Due Diligence.
Sistemul „due diligence” include trei elemente inerente gestionării riscului: accesul la informaţii, evaluarea riscului şi atenuarea riscului identificat. Sistemul „due diligence” are scopul să asigure accesul la informaţii privind sursele şi furnizorii de lemn şi produse din lemn introduse pe piaţa internă pentru prima dată, inclusiv informaţii relevante, cum ar fi respectarea legislaţiei aplicabile, ţara de recoltare, specia şi cantitatea şi, după caz, regiunea subnaţională şi concesiunea de recoltare, codul corespunzător produsului şi beneficiarul. Aceste informaţii sunt introduse de operatorul economic care deţine lemnul sau produsele din lemn într-un Registru de evidenţă, care se păstrează o perioadă de 5 ani şi vor fi puse, la cerere, la dispoziţia autorităţilor. Pe baza acestor informaţii, operatorii trebuie să realizeze o evaluare a riscului. În momentul în care este identificat un asemenea risc, operatorii trebuie să îl atenueze în funcţie de anvergura acestuia, în vederea prevenirii introducerii pe piaţa internă a lemnului recoltat în mod ilegal şi a produselor din lemn derivate din acesta. Operatorii pot să dezvolte propriul sistem „due diligence” sau să implementeze unul instituit de o organizaţie de monitorizare.
La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat şi nu a utilizat un sistem „due diligence”, agentul constatator acordă un termen de maximum 60 de zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.
Legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale UE se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora, în acord cu prevederile din Regulament. Legalitatea recoltării lemnului importat – provenienţa legală – se atestă prin licenţe FLEGT şi certificate CITES şi prin documente eliberate de statele exportatoare, în conformitatea cu legislaţia naţională. Produsele din lemn expediate care nu îndeplinesc aceste condiţii sunt considerate fără provenienţă legală.
Potrivit actului normativ adoptat, următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează astfel: nere-spectarea de către operatorii economici a obligaţiei de a implementa şi de a utiliza un sistem „due diligence”, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei; neîn-deplinirea obligaţiilor de către o organizaţie de monitorizare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei; implementarea de către operatorii economici a propriului sistem „due diligence” care nu este conform Regulamentului european, utilizarea necorespunzătoare a propriului sistem sau a unuia instituit de o organizaţie de monitorizare, cu amendă între 1.000 lei şi 6.000 lei;
Constatarea şi sancţionarea acestor contravenţii se fac de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro