Published On: mar, mart. 21st, 2017

Nici în trecut şi nici în prezent, Consiliul Judeţean Dâmboviţa nu a avut şi nu are angajaţi care să fie, totodată, şi angajaţi ai unei instituţii religioase

nichiduta.ro

In urma apariţiei în spaţiul public a unor informaţii eronate, menite să aducă prejudicii de imagine atât conducerii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cât şi instituţiei în sine, în vederea unei informări corecte a opiniei publice, supunem atenţiei următoarele aspecte:
Nici în trecut şi nici în prezent, Consiliul Judeţean Dâmboviţa nu a avut şi nu are angajaţi care să fie, totodată, şi angajaţi ai unei instituţii religioase. Mai mult decât atât, relaţia de colaborare contractuală existentă între instituţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi Arhiepiscopia Târgoviştei cuprinde două aspecte: personalul neclerical şi lăcaşurile de cult. In acest sens, în primul dintre cazuri, Consiliul Judeţean Dâmboviţa susţine financiar, de mai bine de zece ani, Arhiepiscopia Târgoviştei în privinţa angajaţilor încadraţi în categoria personalului neclerical, fără a deţine însă vreun rol în modul în care acest buget este administrat. În cel de-al doilea caz, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a susţinut financiar Arhiepiscopia Târgoviştei, prin alocările financiare acordate pentru lăcaşurile de cult începând cu anul 2002, potrivit Legii nr. 125/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
Precizăm că, şi în intervalul 2012 – 2017, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a sprijinit financiar Arhiepiscopia Târgoviştei, prin asigurarea bugetului aferent acestor posturi, ocupate de către reprezentanţii personalului neclerical. Finanţarea provine atât din sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate, cât şi din veniturile proprii ale CJD. In acest an, suma a fost repartizată în conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat nr. 6 din 17.02.2017. Astfel, în fiecare an, prin anexa la legea bugetului de stat, se aprobă un număr maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical, angajat în unităţile de cult, şi un număr de posturi suplimentare finanţate din veniturile proprii ale CJD.
De-a lungul timpului, toate întâlnirile desfăşurate între conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi reprezentanţii Arhiepiscopiei Târgoviştei, au avut loc într-un cadru instituţional formal, iar subiectele discuţiilor au vizat doar aspecte legate de finanţarea lăcaşelor de cult şi a monumentelor istorice atât de la bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cât şi din fonduri guvernamentale, potrivit legislaţiei în vigoare.
Având în vedere noţiunile anterior amintite, catalogăm informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la acest subiect ca fiind complet eronate.
Biroul de presă al Consiliului Judeţean Dâmboviţa

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro