Published On: vin, aug. 4th, 2017

Monitorizarea calităţii apei potabile furnizată de SPJAAC Dâmboviţa

nichiduta.ro

În localităţile ale căror sisteme de alimentare cu apă sunt administrate de Serviciul de Apă, laboratorul CTC de apă potabilă, din cadrul SPJAAC Dâmboviţa (înregistrat la Ministerul Sănătăţii – în lista laboratoarelor oficiale care efectuază monitorizarea de control a calităţii apei potabile, prin determinarea parametrilor fizico-chimici şi microbiologici ai acesteia, în conformitate cu Legea 458/2002 a calităţii apei potabile (r) şi cu HGR 974/2004, actualizată în 2013) a efectuat, în anul 2016, un număr de 6.422 analize fizico-chimice şi un număr de 2.475 analize microbiologice, din care au rezultat doar 127 neconformităţi (provenite din lipsa clorului liber rezidual în apa potabilă din reţeaua de distribuţie, depăşirea concentraţiei maxim admisibile legale a indicatorilor fier şi mangan, în unele localităţi, şi prezenţa încărcăturii microbiologice în apa potabilă furnizată datorită neclorinării acesteia).
În cadrul Biroului CTC -Laboratoare – Protecţia Mediului funcţionează laboratorul de metrologie, ce are ca obiect de activitate verificarea metrologică a contoarelor de apă rece de la branşamentele abonaţilor SPJAAC Dâmboviţa. Laboratorul în cauză a obţinut, în data de 17.12.2016, autorizaţia de funcţionare de la Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) Dâmboviţa, autorizaţie care nu a fost obţinută din anul 2009, întrucât nu erau îndeplinite anumite condiţii de autorizare precum: lipsa de instruire aferentă standardului SR EN ISO 17025:2005, neîntocmirea documentaţiei de către personae instruite şi acreditate,
etc. 208 În anul 2017, începând cu luna martie, laboratorul de metrologie a început activitatea de verificare metrologică periodică în conformitate cu cerinţele legale în vigoare, efectuându-se un număr de 79 verificări metrologice, din care opt s-au finalizat cu respingerea contoarelor care indicau eronat cantitatea de apă consumată.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro