Monitorizare post-implementare a proiectul european „Dezvoltarea Serviciilor Publice, Electronice la Unităţiile Sanitare din Judeţul Dâmboviţa”

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte se află în perioada de monitorizare post-implementare a proiectul european „Dezvoltarea Serviciilor Publice, Electronice la Unităţiile Sanitare din Judeţul Dâmboviţa”, în urma căruia a rezultat implementarea unui soft informatic integrat – „Hypocrate” care permite obţinerea, în timp real, a rezultatelor activităţii spitalului şi a secţiilor şi dotarea cu echipament IT performant.
In luna martie 2016, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte a fost evaluat de către o comisie de evaluare a Autoritătii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) şi a fost încadrat în categoria „NIVEL ACREDITAT” conform Ordinului nr. 472/02.08.2016.
Foarte important de menţionat este faptul că, pentru a putea menţine acreditarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, toate documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor CoNAS trebuie permanent actualizate, altfel gradul de implementare va scădea.
Pentru furnizarea unor servicii medicale de calitate un rol important îl are calificarea şi perfecţionarea continuă a personalului, precum şi obţinerea de competenţe noi, acest lucru fiind posibil prin următoarele acţiuni întreprinse:
– îndeplinirea Planului de pregătire şi formare profesională;
– standardizarea activităţii prin implementarea la nivelul spitalului a procedurilor de sistem, operaţionale şi a protocoalelor terapeutice şi de îngrijire;
În urma negocierii şi semnării noului contrat pe anul 2017, încheiat de SJUT şi CJAS Dâmboviţa, s-au majorat tarifele pentru cazurile cronice. Totodată, având în vedere faptul că ICM-ul a crescut, a rezultat şi o creştere a finanţării pe spitalizarea continuă faţă de anul 2016, în timp ce pentru spitalizarea de zi, finanţarea nu a suferit modificări. S-a înregistrat o creştere a gradului de satisfacţie al pacienţilor, acest lucru fiind cuantificat prin analiza şi interpretarea chestionarelor de satisfacţie ale pacienţilor.
Un obiectiv al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte este îmbunătăţirea permanentă a activităţii UPU-SMURD, prioritatea principală fiind atât reducerea timpului de aşteptare al pacienţilor, de la prezentare şi până la iniţierea consultului de specialitate, cât şi creşterea calităţii actului medical şi al satisfacţiei pacienţilor. Aceste deziderate sunt posibile prin angajarea de personal medical superior, în condiţiile actuale în care UPU SMURD este sub normativul de personal în ceea ce priveşte personalul medical superior, iar numărul de prezentări creşte permanent, ajungându-se la peste 90000 în cursul anului 2016.
147
Conform Planului de Management 2016 – 2017 şi a Planului de Dezvoltare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte 2016-2018, principalele obiective ale Top Managementului sunt: 1. Creşterea semnificativă a capacităţii de furnizare a unor servicii medicale de calitate adaptate cerinţelor spitalului; 2. Diversificarea gamei de servicii spitaliceşti cu noi tipuri de servicii medicale, printr-o restructurare şi modernizare permanentă;
3. Îmbunătăţirea calităţii condiţiilor hoteliere cu utilizarea judicioasă şi eficientă a spaţiilor şi circuitelor conform standardelor;
4. Continuarea investiţiilor pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare – modernizare; Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor se va realiza în mod continuu şi se vor întocmi, periodic, rapoarte de evaluare, de către persoanele responsabile, în care vor fi aduse la cunoştinţă Comitetului Director aspectele semnificative, în vederea stabilirii de acţiuni suplimentare. În perioada martie -aprilie 2016, a fost realizată amenajarea spaţiului de la parter în clădirea blocului alimentar unde va funcţiona spitalizare de zi (diferite specialităţi medicale). În acest sens, secţiile medicale situate la etajul IV, în pavilionul central, vor deservi doar pacienţii pentru spitalizare continuă, respectându-se, în acest sens, circuitele funcţionale impuse de normele în vigoare.
De asemenea, cu sprijinul Primăriei Târgovişte, a fost înfiinţat la parter (pavilionul central) un Birou declarare nou-nascuţi, ceea ce ajută foarte mult spitalul în declararea nou-nascuţilor în termen de 5 zile de la naştere, astfel încât datele să fie transmise în Dosarul electronic de sănătate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Activitatea Centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică şi a cabinetelor şcolare şi interşcolare din Dâmboviţa

Centrul Judeţean de Asistenţa Psihopedagogică şi cabinetele de APP au asigurat asistenţă psihopedagogică în unităţile şcolare arondate. Astfel, s-au desfăşurat activităţi de consiliere psihopedagogică pentru elevi, părinţi şi cadre didactice, prin care s-a urmărit menţinerea şi restabilirea echilibrului psihic al elevilor, ca urmare a agresării acestora de către factori şcolari, […]