Published On: sâm, feb. 9th, 2013

MODIFICĂRI LA R.O.A.F.

nichiduta.ro

ARTICOLUL 61 – ACCESUL ÎN INCINTA TERENULUI
DE JOC ŞI LA VESTIARE
1 La toate jocurile oficiale organizate sub egida FRF, LPF, AJF sau AMFB în incinta terenului de joc, la vestiare şi, respectiv, pe băncile de rezerve, au acces următoarele persoane:
a) jucătorii ambelor echipe înscrişi în raportul de arbitraj. Jucătorii de rezervă, îmbrăcaţi în echipament de joc (cu tricou de o culare diferită celei a titularilor), iau loc pe băncile de rezerve, conform prevederilor regulamentare; în timpul desfăşurării jocului, jucătorii de rezervă au dreptul să părăsească suprafaţa tehnică numai pentru a efectua încălzirea.
b) Antrenorii fiecărei echipe au acces pe banca de rezerve numai pe baza licenţei
– emisă de Şcoala Federală de Antrenori
– afaltă în termen de valabilitate. Arbitrul verifică existenţa şi valabilitatea licenţelor antrenorilor şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Regulamentul privind statutul antrenorilor – licenţă UEFA PRO, A sau B, în funcţie de cate-gotia competiţională. Licenţele antrenorilor se păstrează ataşate la raportul de arbitraj pe toată durata jocului şi se restituie delegatului echipei împreună cu carnetele de legitimare ale jucătorilor la terminarea meciului. La sesizarea scrisă a Comisiei tehnice a F.R.F., arbitrul nu va permite accesul pe banca de rezerve antrenorilor care nu au înregistrat la FRF un contract individual de muncă încheiat cu clubul la care activează. c) Au acces pe banca de rezerve delegaţii, medicii, masorii din partea fiecărei echipe, care se legitimează cu legitimaţia de serviciu emisă de clubul în cauză. Anual, cluburile din Liga I, Liga a 2-a şi Liga a 3-a, sunt obligate să comunice în scris FRF sau LPF, după caz, persoana care este autorizată să îndeplinească funcţia de delegat al clubului, precum şi un supleant. Pe banca de rezerve au acces maxim 6 persoane dintre cele arătate la lit. b) şi c) de mai sus, care sunt înscrise în raportul de arbitraj.
înaintea începerii fiecărui joc oficial, arbitrul va verifica documentele pe baza cărora oficialii fiecărei echipe, înscrişi în raportul de arbitraj, au acces pe banca de rezerve şi va refuza accesul pe bancă al oricărei persoane care nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru exercitarea acestui drept.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro