MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Ploieşti Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice – Dâmboviţa Biroul de Comunicare şi Servicii Interne Precizări ANAF cu privire la stabilirea rezidenţei fiscale şi declararea veniturilor din străinătate

Nr.111852/26.11.2018
În urma articolelor apărute în mass -media şi pe reţeaua de socializare Facebook cu privire la „Stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la plecarea/sosirea din/în România şi obligaţiile fiscale ale persoanelor fizice care realizează venituri din străinătate, ANAF precizează următoarele: I. Referitor la obligaţia de depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidenţei fiscale
Reamintim contribuabililor că persoanele fizice care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia completării şi depunerii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.
De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o şedere în statul român pe o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.
Obligaţia depunerii Chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale atât la plecarea din România cât şi la sosirea în România este reglementată de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice.
Urmare depunerii chestionarelor, organul fiscal analizează situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată de contribuabili în vederea stabilirii rezidenţei fiscale. În ceea ce priveşte documentele justificative, menţionăm că, organul fiscal poate solicita şi alte documente pe care le consideră relevante pentru stabilirea rezidenţei fiscale. Referitor la documentele justificative precizăm că acestea trebuie depuse în limba română, având în vedere că limba oficială în administraţia fiscală din România este limba română, astfel că orice document sau înscris care se prezintă Agenţiei fiscale trebuie să fie însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.
În vederea informării contribuabililor care au obligaţia depunerii acestui chestionar şi nu numai, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat pe site-ul propriu Ghidul privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice, ghid ce este accesibil şi în prezent în secţiunea „Asistenţă contribuabili” rubrica „Ghiduri curente” şi care poate fi accesat la următorul link: https://static.anaf.ro/stat-ic/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_Stabi lireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf
Având în vedere necesitatea informării contribuabililor cu privire la obligaţia de depunere a chestionarelor şi a stabilirii rezidenţei fiscale, Agenţia a organizat 9 sesiuni de îndrumare şi asistenţă prin intermediul paginii de Facebook, care au avut ca impact 390.905 utilizatori ai acestei reţele sociale. Sesiunile au fost organizate după cum urmează:
– 03 august 2016;
– 31 mai 2017;
– 07 iunie 2017;
– 20 septembrie 2017;
– 27 septembrie 2017;
– 01 noiembrie 2017;
– 13 decembrie 2017;
– 10 ianuarie 2018;
– 05 septembrie 2018;
– 21 noiembrie 2018. De asemenea, întrebările şi răspunsurile din cadrul sesiunilor au fost prelucrate şi publicate pe site-ul Agenţiei, într-o secţiune special destinată, astfel încât şi ulterior desfăşurării acestor sesiuni, contribuabilii să poată beneficia în continuare de informaţiile oferite de reprezentanţii instituţiei. Sesiunile organizate sub formă de întrebări şi răspunsuri se regăsesc în secţiunea „Asistenţă contribuabili”, rubrica „Întrebări şi răspunsuri pe Facebook” şi pot fi vizualizate prin accesarea următorului link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asis-tenta_contribuabili/persoane_fizice/ro_anaf_a sistcontr_pf_facebook/
Organizarea sesiunilor prin intermediul paginii de Facebook a avut şi are ca obiective informarea în mod corespunzător a contribuabililor, inclusiv a acelora care se află în străinătate şi evitarea dezinformării acestora. Sesiunile organizate pe pagina de Facebook au fost distribuite de-a lungul timpului de diverse consulate şi misiuni diplomatice, astfel încât să fie informaţi cât mai mulţi contribuabili cu privire la obligaţia de depunere a acestor chestionare.
II. Referitor la declararea veniturilor din străinătate
Informăm contribuabilii că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală realizează schimb reciproc de informaţii cu diverse state.
Schimbul automat de informaţii cu Statele Membre ale Uniunii Europene, se realizează în baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, transpusă în legislaţia naţională în Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 291 prevăzând sfera de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii.
În ceea ce priveşte schimbul automat dintre România şi statele Non-EU, acesta se realizează în baza Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri, pentru prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit şi pe capital care se încheie cu fiecare jurisdicţie în parte.
Având în vedere cele mai sus menţionate, invităm contribuabilii care primesc solicitări de a se prezenta la organele fiscale de a da curs acestora şi de a clarifica aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere şi a stabili statul care are dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a Codului fiscal.
În situaţia în care organul fiscal solicită prezentarea de documente justificative, îndrumăm contribuabilii să prezinte documentele solicitate iar în cazul în care acestea sunt emise într-o altă limbă, acestea să fie însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, astfel cum legislaţia prevede. În cazul neprezentării contribuabililor la organul fiscal, pentru clarificarea situaţiei fiscale proprie, organele fiscale au obligaţia de a întreprinde în continuare demersurile prevăzute de legislaţia fiscală, în vederea impunerii veniturilor comunicate ca urmare a realizării schimbului internaţional de informaţii.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin accesarea site-ului www.anaf.ro, secţiunea „Asistenţă contribuabili” sau prin apelarea telefonică a Call-center-ului Agenţei, la numărul de telefon +4031.403.91.60. De asemenea, contribuabilii se pot prezenta la sediile unităţilor fiscale, structurile de asistenţă pentru contribuabili.
Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Dâmboviţa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIŞTEI, S-AU FINALIZAT CONFERINŢELE PASTORAL-MISIONARE DIN AL DOILEA SEMESTRU AL ANULUI 2018

În sala de festivităţi a Protoieriei Titu s-a desfăşurat, marţi 20 noiembrie 2018, Conferinţa pas-toral-misionară din al doilea semestru al anului 2018, cu tema „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. Cu acest prilej, a avut loc şi sfinţirea noii săli de conferinţe de la protoierie, amenajată recent pentru […]