Published On: mar, sept. 3rd, 2019

Metodologia şi calendarul Evaluării Naţionale (EN VIII) în anul şcolar 2019 – 2020

nichiduta.ro

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VlII-a (EN VIII) în anul şcolar 2019-2020. Ordinul de ministru aferent (4.916/2019) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29 august 2019 şi în secţiunea dedicată pe edu.ro.
Principalul element de noutate îl reprezintă intervenţia asupra modalităţii de soluţionare a contestaţiilor cu scopul de a optimiza procesul de evaluare. Mai exact, „în cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.” Precizăm că anterior intrării în vigoare a noii metodologii era luată în considerare o diferenţă de 1,5 puncte.
De asemenea, este inclusă în mod explicit în metodologie precizarea că Regulamentul (UE) 2016/679 -Regulamentul general privind protecţia datelor (GDpR) se aplică în mod corespunzător.
Referitor la calendarul
EN VIII, a fost stabilită
următoarea formulă de desfăşurare a probelor scrise: 15 iunie 2020: Limba şi literatura română
17 iunie 2020: Matematică
18 iunie 2020: Limba şi literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină).
Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 22 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestaţiilor, în intervalul orar 14:00 – 20:00. Examenul se va încheia în data de 27 iunie, cu afişarea rezultatelor finale.
Precizăm că înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 2 -5 iunie 2020. Conform ordinului de ministru privind structura anului şcolar 2019 – 2020, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 5 iunie 2020.
Media generală obţinută de candidaţii care susţin Evaluarea Naţională intră în componenţa mediei de admitere în învăţământul liceal de stat, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu. Metodologia şi calendarul admiterii se aprobă prin ordin separat.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro