Published On: mar, mart. 7th, 2017

Măsuri pentru sprijinirea investiţiilor pe raza administrativă a judeţului Dâmboviţa

nichiduta.ro

Consilierii judeţeni au aprobat în unanimitate un proiect de hotărâre ce vizează măsuri pentru sprijinirea investiţiilor pe raza administrativă a judeţului Dâmboviţa. Pentru menţinerea investiţiilor existente şi sprijinirea realizării de investiţii noi pe teritoriul judeţului Dâmboviţa, care să contribuie la dezvoltarea locală şi regională prin crearea de noi locuri de muncă, propunem ca autorităţile publice locale să acorde tot sprijinul necesar acestor investitori, sens în care s-a împuternicit preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, să depună toate diligenţele şi să întreprindă demersurile legale pe lângă Guvernul României, organele administraţiei publice centrale şi locale, asociaţiile de dezvoltare intercomu-nitare, furnizori de utilităţi, alte persoane juridice, etc., în vederea soluţionării cu celeritate a solicitărilor, pentru: – emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării investiţiilor noi cât şi a continuării investiţiilor în derulare
– acordarea ajutoarelor de stat şi a altor tipuri de ajutoare, scutiri/înlesniri la plata impozitelor şi taxelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
– alte modalităţi legale de sprijin care intră în sfera de competenţă ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa sau Preşedintelui acestuia.
De asemenea pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere de interes naţional, se vor intensifica demersurile pe lângă Guvernul României şi Ministerul Transporturilor în vederea urgentării realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare, cât şi a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere pe întreaga reţea de drumuri naţionale existente pe raza judeţului Dâmboviţa. Pentru facilitarea accesului la utilităţi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmboviţa, este necesar să includă, în conformitate cu prevederile legale, în „Masterplanul pentru sectorul de alimentare cu apă şi canalizare Dâmboviţa”, extinderea reţelelor până la limita de proprietate a investitorilor.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro