Published On: lun, aug. 28th, 2017

Masuri pentru o mai buna organizare şi desfăşurare a activităţii de turism

nichiduta.ro

Ataşatul de turism, o nouă funcţie care se înfiinţează în cadrul Ministerului Turismului, va asigura reprezentarea României în străinătate, în domeniul politicii turismului şi promovării produselor şi serviciilor turistice, precum şi a formelor de turism autohtone. Aceasta reprezintă una dintre măsurile aprobate astăzi de Executiv, prin modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 58/1998, pentru o mai bună organizare şi desfăşurare a activităţii de turism în România.
Definirea funcţiei de ataşat de turism prin stabilirea în mod concret a competenţelor, rangului de reprezentativitate externă şi modalităţii de recrutare în vederea reprezentării intereselor României şi a sectorului economic al turismului la nivel internaţional, vine în contextul desfiinţării reprezentanţelor de promovare turistică, ca urmare a recomandărilor Curţii de Conturi prezentate în Raportul de audit al performanţei fostei Autorităţi Naţionale pentru Turism.
Potrivit ordonanţei, funcţiile de ataşat de turism pot fi ocupate, prin concurs sau examen, de angajaţi ai Ministerului Turismului, ai instituţiilor subordonate acestuia şi de personalul detaşat în minister.
Criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al Ministrului Turismului şi al Ministrului Afacerilor Externe. Stabilirea ţărilor şi a perioadei în care ataşatul de turism efectuează misiunea de reprezentare a României se realizează prin ordin al Ministrului Turismului, cu avizul MAE.
Pe perioada exercitării funcţiei de ataşat de turism, persoanelor care ocupă această funcţie li se suspendă de drept raportul de serviciu/contractul individual de muncă, conform legii, şi li se aplică dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.
Sumele necesare pentru trimiterea în străinătate a ataşatului de turism se asigură din bugetul Ministerului Turismului, conform prevederilor legale privind drepturile în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.
Ataşaţii de turism se supun autorităţii şefului miniunii diplomatice din care face parte în vederea îndeplinirii atribuţiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimiţătoare.
Totodată, ordonanţa aprobată în şedinţa de astăzi introduce unele concepte adiţionale în turism, în contextul schimbărilor produse în acest domeniu ca urmare a noilor circumstanţe ale economiei globale. Astfel, actul normativ vizează definirea noţiunilor de centru naţional sau local de informare şi promovare turistică, destinaţie turistică, organizaţie de management al destinaţiei. Concret, se implementează conceptul de Organizaţie de Management al Destinaţiei, care va contribui la valorificarea potenţialului turistic, respectiv la creşterea circulaţiei turistice şi a volumului de încasări din turism atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. Organizaţiile de Management al Destinaţiei vor funcţiona prin asocierea autorităţilor publice locale cu organizaţiile/federaţiile patronale din turism, sau, după caz, cu reprezentanţi ai mediului privat din turism, care asigură realizarea politicii de marketing şi gestionarea coordonată a componentelor destinaţiei. În calitate de membru asociat, pot adera la OMD şi asociaţii de promovare, asociaţii profesionale, administratori ai ariilor protejate, mediu academic şi de formare profesională în turism.
Potrivit ordonanţei, Ministerul Turismului va elabora procedura de înfiinţare, funcţionare, acreditare şi reacred-itare a organizaţiilor de management al destinaţiei, care va fi aprobată prin hotărâre de guvern.
De asemenea, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii turistice a zonei şi a imaginii destinaţiei, se crează reţeaua de centre de informare şi promovare turistică la nivel naţional, care va include atât Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT), cât şi Centrele Locale de Informare şi Promovare Turistică (CLIPT). Această măsură implică o bună colaborare între diferitele administraţii publice locale şi entităţi turistice, o responsabilizare a autorităţilor locale prin reglementarea atribuţiile specifice ale centrelor, dar şi implicarea sectorului privat din domeniul turistic.
Organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică, se aprobă prin ordin comun al Ministrului Turismului şi ministrului de resort în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.
Reţeaua de Centre de Informare şi Promovare Turistică la nivel naţional va fi coordonată de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, în colaborare cu administraţiile publice locale şi/sau organizaţiile neguvernamentale de dezvoltare şi promovare turistică.
Dezvoltarea Centrelor Naţionale şi Locale de Informare şi Promovare Turistică aduce o serie de beneficii în domeniul turismului. Principalul lor obiectiv va fi de a oferi, pe tot teritoriul ţării, un set integral de informaţii privind serviciile turistice, inclusiv de cazare, omogene ca şi conţinut, instrumente de suport şi mecanisme de lucru, cu scopul de a îmbunătăţi gradul de satisfacţie şi fidelizare a turiştilor care călătoresc prin România.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro