Published On: vin, mai 10th, 2019

Mai 2019 – luna promovării economiei sociale

nichiduta.ro

Potrivit calendarului de evenimente al ANOF, luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială. Acest sector, reglemetat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, are ca obiective creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antre-prenoriatului social.
Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal, ui 11 icuucu gig aouviiaţi iiiioioo ljgiigicii
cum sunt producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia şi promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
Se urmăreşte şi dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.
Atestarea întreprinderilor sociale şi certificarea întreprinderilor sociale de inserţie sunt gratuite şi se realizează de către ANOFM, iar la nivel local prin AJOFM Dâmboviţa . Pâna în prezent, la nivelul judeţului Dâmboviţa au fost atestate două întreprinderi sociale din care una are şi marcă de întreprindere socială de inserţie.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro