Published On: lun, sept. 16th, 2019

MADR a aprobat „Ghidul solicitantului” pentru accesarea schemei de ajutor de stat pentru prima împădurire

Prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 476/09.09.2019, a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, Submăsura 8.1 „împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”,din cadrul Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţi pădurilor”, din Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Ediţia I -august 2019, Sesiunea 4/2019.
Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite, respectiv trupuri de pădure si perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi neagricole.
în categoria deţinătorilor publici de teren agricol şi neagricol sunt incluse unităţile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora.
La categoria deţinătorilor privaţi de teren agricol şi neagricol se incadreaza persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.
Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,1 ha. Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,5 ha.
Sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.
Pentru mai multe detalii privind pregătirea, întocmirea şi depunerea Cererii de Sprijin, modalitatea de selecţie, aprobare şi implementare a angajamentului, lista documentelor, avizelor şi acordurilor necesare, modelul Cererii de Sprijin, al angajamentului, precum şi alte informaţii utile implementării schemei de ajutor de stat, Ghidul Solicitantului poate fi consultat pe site-ul APIA, la link-ul: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/G hidul_solicitantului_Masura_8_Sesiunea_ 4__forma_finala_clean.pdf .

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>