Published On: joi, mai 25th, 2017

Luna promovarii economiei sociale

nichiduta.ro

Economia socială, în accepţiunea Legii 219/2015, reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.
Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.
Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială la solicitarea persoanelor juridice pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare şi se certifică prin acordarea mărcii sociale.Atestatul şi marca socială se eliberează de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa pentru agenţii economici din judeţul nostru, prin Compartimentul pentru Economie Socială şi are valabilitatea de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestora. Procedura de acordare a atestatului şi a mărcii sociale, precum şi condiţiile de suspendare sau retragere a acestora sunt reglementate prin normele metodologice de aplicare a Legii 2019/2015.
Având în vedere că luna mai este declarată ca fiind „Luna Promovării Economiei Sociale” conform art.22 din Legea 219/2015, AJOFM Dâmboviţa organizează în acest sens diferite activităţi.
Dintre acestea menţionăm:
– întâlniri cu angajatorii, reprezentanţi ai primăriilor şi alte autorităţi publice locale;
– prezentarea unui material informativ în şedinţa Consiliului Consultativ al AJOFM Dâmboviţa şi în şedinţa Colegiului Prefectural.
Pâna la această dată în judeţul Dâmboviţa au fost atestate două întreprinderi sociale din care una a primit şi marcă de întreprindere socială de inserţie.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro

Articole Recente