LIBER LA DISPUTAREA COMPETIŢIILOR SPORTIVE

Mihai ROŞOIU

A doua etapa de relaxare a masurilor impuse pentru limitarea pandemiei de coron-avirus are loc la 1 iunie. De duminica noapte, deplasarea în afara localităţii se face fara completarea prealabila a unei declaraţii pe propria raspundere şi fara a mai specifica motivul. La 1 iunie, se deschid terasele şi plajele, se reiau competiţiile sportive în aer liber, fara spectatori, dar şi programele de pregatire fizica a sportivilor. fn plus, este permisa desfaşurarea spectacolelor şi a concertelor, în aer liber, dar şi a evenimentelor de tipul drive-in. Ministerele de resort au stabilit reguli pentru derularea fiecarei activitaţi, astfel încât sa se limiteze contactul între persoane şi sa se pastreze distanţa. De exemplu, intrarea la terase se va face cu rezervare, pe baza unui „triaj observaţional”, iar accesul clienţilor cu simp-tome vizibile de infecţie respiratorie va fi interzis. La plaja se va descuraja aglomeraţia şi se vor stabili trasee diferite pentru intrarea şi ieşirea de pe plaja. Vizita la muzeu trebuie limitata la 2 ore şi se face cu purtarea maştii de protecţie. Sunt interzise lansarile de carte, iar evenimentele în aer liber se limiteaza la 500 de persoane. Sportivii vor fi supuşi triajului epi-demiologic şi fiecare va avea propria sticla de apa şi propriul echipament de protecţie.
A doua etapa a relaxarii masurilor impuse de autoritaţi are loc la 1 iunie, moment în care deplasarea în afara localitaţilor redevine libera. Nu se mai completeaza o declaraţie pe propria raspundere pentru parasirea localitaţii şi nu se mai declara motivul delasarii.
De asemenea, se reiau o serie de activitaţi economice, sportive, culturale şi de agrement. „fncepând cu data de 1 iunie, sunt permise activitaţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul cladirilor unitaţilor de alimentaţie publica (terase) şi totodata sunt permise activ-itaţile de operare a plajelor turistice”, au stabilit autoritaţile.
Pentru derularea în bune condiţii a acestor activitaţi au fost emise Ordinul nr. 1.809 -Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerul Sanataţii şi Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor – şi, respectiv, Ordinul nr. 1.810 – Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerul Sanataţii şi Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor.
Prin cele doua acte normative au fost stabilite masurile specifice de prevenire a raspândirii virusului SARS-CoV-2, într-o prima faza a repornirii activitaţilor din domeniul turismului.
Astfel, masurile sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice şi, respectiv, pentru toţi operatorii economici sau, dupa caz, administratorii care desfaşoara activitaţi de operare a plajelor turistice. fn egala masura, toţi clienţii teraselor sau plajelor turistice de pe litoralul românesc au obligaţia de a le respecta.
Regulile de respectat la terase
Ministerul Economiei precizeaza principalele masuri specifice de protecţie a clienţilor teraselor.
„La intrare se va face un triaj observaţional, iar accesul clienţilor cu simptome vizibile de infecţie respiratorie va fi interzis. Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice se vor asigura ca la intrare şi la grupurile sanitare exista dispozitive cu produse biocide avizate,

necesare dezinfectării mâinilor clienţilor, precum şi informarea acestora cu privire la modul de utilizare. Se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienţi în interiorul terasei, astfel încât să se minimizeze contactele între clienţi (exemplu: înspre şi dinspre toaletă)”, arată Ministerul Economiei.
Se va interzice transferul meniurilor, solniţelor, olivierelor şi a altor obiecte, de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienţilor de la o masă şi, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosinţă.
Personalul teraselor va purta

necesare dezinfectării mâinilor clienţilor, precum şi informarea acestora cu privire la modul de utilizare. Se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienţi în interiorul terasei, astfel încât să se minimizeze contactele între clienţi (exemplu: înspre şi dinspre toaletă)”, arată Ministerul Economiei.
Se va interzice transferul meniurilor, solniţelor, olivierelor şi a altor obiecte, de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienţilor de la o masă şi, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosinţă.
Personalul teraselor va purta

mască şi mănuşi, iar mănuşile utilizate la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei.
Se interzice consumul de produse în picioare, pentru a minimiza circulaţia clienţilor în interiorul terasei.
Se stabileşte un număr de maxim 4 clienţi care pot ocupa o masă, cu condiţia respectării unei distanţe de 1,5 metri între persoane, excepţie de la această regulă fac membrii aceleiaşi familii, care au acelaşi domiciliu.
„Se asigură respectarea unei distanţe de minimum 2 metri între ocupanţii meselor alăturate. Ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea în unitate şi să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariţiei unui caz de îmbolnăvire între clienţii localului”, informează Ministerul Economiei.
Va exista, totodată, un registru de evidenţă a rezervărilor clienţilor, astfel încât în cazul apariţiei un caz de îmbolvnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienţilor unităţii de alimentaţie, să existe date concrete pe baza cărora să se poată efectua ancheta epidemiologică.
fn plus, se asigură că se efectuează dezin-fecţia meselor, după fiecare client/grup, cu produse biocide care necesită un timp minim de contact, avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide.
Regulile de respectat la plajă
Ministerul Economiei anunţă şi care sunt principalele măsuri specifice de protecţie a turiştilor pe plajele litoralului românesc.
„Operatorii economici sau administratorii, după caz, au obligaţia de a amplasa la loc vizibil regulamentele de acces şi de comportament pe plajă şi totodată de a asigura măsuri pentru respectarea unei distanţe de 2 metri (stânga/dreapta, faţă/spate) între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite. Administratorii vor asigura accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate, cu menţinerea distanţei fizice, descurajarea aglomerării şi limitarea adunărilor mari şi vor adopta măsuri pentru restricţionarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depăşite şi distanţa fizică nu poate fi menţinută”, arată ministerul.
Accesul va fi asigurat prin puncte de intrare clar semnalizate şi vor fi stabilite culoare unidirecţionale, separate, de intrare si de ieşire, cu semnalizarea distanţelor corespunzătoare.
Rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau telefonic şi/sau adoptarea de ore strategice de funcţionare sau criterii de închidere flexibile.
„Trebuie să se menţină o distanţă de cel puţin 2 metri între persoane (inclusiv angajaţi) în orice moment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familii sau dacă siguranţa activităţii de bază necesită o distanţă mai scurtă (de exemplu, ridicarea echipamentelor grele). Se amenajează zonele de lucru (de exemplu, scaune pentru salvamari, turnuri) astfel încât, cei care prestează servicii pe plajă să stea distanţaţi la cel puţin 1,5 metri. Atunci când distanţarea nu este posibilă, trebuie să se prevadă utilizarea măştilor de protecţie sau să se adopte bariere fizice, cum ar fi panourile de plastic/plexiglas”, mai informează instituţia.
Servirea clienţilor se va face de către personalul angajat al plajei concesionate, fără deplasarea clienţilor în punctele de servire.
fn cazul plajelor neconcesionate, administraţia publică locală va răspunde de

menţinerea regulilor de distanţare fizică şi evitarea formării de aglomerări.
Echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, şezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual, fără ca aceste echipamente să fie partajate între persoane care nu sunt membrii de familie cu acelaşi domiciliu şi, înainte şi după fiecare utilizare, acestea vor fi curăţate şi dezinfectate cu produse biocide avizate.
Toaletele de pe plajă trebuie asigurate cu consumabile adecvate pentru respectarea igienei: apă, săpun, dezinfectant cu cel puţin 60% alcool, prosoape de hârtie şi coşuri de gunoi fără atingere. Se va asigura curăţarea şi dezinfecţia frecventă a acestora.
„Nu sunt premise activităţi sportive sau de agreement decât în spatii special amenajate cu acest scop, cu limitarea numărului de persoane care nu aparţin aceleaşi familii. Personalul operatorului economic sau al administratorului plajei, după caz, va purta mască şi se vor asigura dispozitive şi produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor turistilor şi informaţii cu privire la modul de utilizare”, adaugă ministerul.
Reluarea activităţilor culturale
Ministerele Sănătăţii şi Culturii au semnat ordinul comun cu privire la desfăşurarea activităţilor culturale după 1 iunie.
Reguli de respectat în galerii de artă şi muzee
fntre restricţiile şi măsurile luate impuse angajaţilor galeriilor de artă, purtarea măştii este obligatorie şi izolare la domiciliu dacă au intrat în contact cu un caz suspect de SARS-CoV-2. Pe de altă parte, vizitatorii vor respecta distanţarea de minimum 2 metri şi vor fi obligaţi să poarte măşti. Nu poate fi depăşită, capacitatea de 50% a spaţiului nu poate fi depăşită iar vizita în muzeu va dura maximum 2 ore. De asemenea, vizitatorul va avea la dispoziţie soluţii dezinfectante, inclusiv pe covoarele de la intrare.
Reguli de respectat în biblioteci
fn cazul bibliotecilor, în sălile de lectură cu suprafeţe mici va fi acces limitat. Custodele va fi cel care va aduce de la raft documentele sau cărţile solicitate de abonat. La calculatoare, în bibliotecă, accesul va fi limitat, documentele returnate intră în „carantină” 10 zile pentru dezinfecţie.
Reguli de respectat în librării
Librăriile vor fi deschise dacă se află în centre comerciale mici, de sub 15.000 de metri pătraţi, cu intrare exterioară. Sunt interzise lansările de carte.
Reguli de respectat pe platouri de filmare
„fn cazul activităţilor de producţie cinematografică, ce au potenţial mediu-ridicat de infectare cu SARS-CoV-2, organizarea spaţiului de lucru va fi cu distanţa de 1,5 metri între oricare două persoane”, se arată în document. Echipamentul tehnic, camere de filmat, microfoane, căşti, va fi dezinfectat. Contactul fizic între actori va fi limitat.
Potrivit normelor stabilite, scenele de interior cu o distribuţie mai mare de 10 persoane vor respecta regula distanţării fizice. Scenele cu contact direct care durează mai mult de 15 minute vor fi evitate, vor fi organizate spaţii separate de machiaj pentru actori şi figuranţi iar cetăţenii străini, care fac parte din echipele de filmare, vor face dovada testării negative la sosirea în ţară.
Reguli pentru concerte în aer liber
Angajaţii şi voluntarii vor primi din partea organizatorului măşti, mănuşi şi viziere. Publicul va avea acces în zona de eveniment cu asigurarea distanţării de minimum 1,5 metri şi nu mai mult de 500 de persoane. Concertele nu vor depăşi 4 ore.
„Scaunele mobile sau pufuri vor fi poziţionate la o distanţă de 2 metri”. Vor fi amplasate toalete speciale pentru familii cu copii, dacă este posibil. Conform noilor reguli, băuturile pot fi consumate dacă sunt în recipiente închise, fără paie de unică folosinţă, iar mâncarea va fi ambalată. Artiştii ar trebui să folosească microfoane proprii.
La spectacolele organizate în sistem drive

in, accesul se va face doar cu autoturismul, iar staţionarea va fi la distanţă de 2 metri, cei care părăsesc maşina vor purta măşti.
Reluarea competiţiilor sportive
Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru şi ministrul Tineretului şi Sportului, lonuţ Stroe, au semnat un ordin comun privind competiţiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber.
Astfel, fiecare sportiv va trebui să aibă asigurate o sticlă potabilă şi un set individual de protecţie, compus din măşti medicale, batiste de unică folosiţă, şerveţele pentru igiena mâinilor impregnate cu alcool, gel dezinfectant, pahar de unică folosinţă.
fn ceea ce priveşte transportul la locul evenimentului, acesta se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest sens sau cu maşina personală.
Se vor evita schimburile de echipament sportiv, strângerile de mână sau îmbrăţişările la finalul evenimentului.
Conferinţele de presă se pot organiza exclusiv online. Declaraţiile de presă vor fi oferite reporterilor doar individual, păstrând distanţa de siguranţă. Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării camerelor de luat vederi în alt fel, organizatorul competiţiei va instala pereţi despărţitori din plexiglas.
Pentru organizarea meciurilor s-au delimitat trei zone: Zona 1, care cuprinde terenul de joc, marginea terenului de joc, tunelul de acces şi zona vestiarelor. Zona 2 cuprinde zona tribunelor inclusiv spaţiile pentru administrative pentru transmisiunea TV a jocurilor şi zonele specifice media.
fn Zona 3, zona exterioară, sunt incluse locul de parcare pentru transmisiile TV şi zona imediat exterioară a stadionului/terenului de joc.
fn Zona 1 au voie maxim 80 de persoane, în Zona 2 maxim 85, iar în Zona 3 maxim 60.
Echipele vor ajunge la terenul de joc la ore diferite: echipa gazdă cu 75 de minute înainte de joc, iar echipa oaspete cu 90 de minute. Jucătorii celor două echipe nu vor ieşi în acelaşi timp la încălzire, iar mingile folosite la joc şi încălzire vor fi dezinfectate.
Nu sunt recomandate şedinţele tehnico-tac-tice în vestiar, intrarea pe teren se va face fără copii şi fără mascotă, nu se va face poză la mijlocul terenului, iar persoanele aflate pe banca de rezervă vor purta măşti, excepţie făcând antrenorul desemnat să ofere indicaţii tehnice.
Structurile sportive pot desfăşura activitatea de pregătire sportivă şi pot participa la competiţii fără să fie necesară continuarea măsurii de cantonament închis, pe baza asumării răspunderii, în condiţiile legii. fn cazul în care se va produce infectarea cu SARS-CoV-2 a unui participant la activitatea de pregătire sportivă sau la competiţie, se aplică toate normele legale în vigoare cu provire la izolarea suspecţilor, şi contacţilor acestora, procedurile de anchetă epidemiologică şi măsurile legale dispuse de organele abilitate.
Brigada de arbitri va trebui să ajungă la meci cu 100 de minute înainte, iar delegatul de joc cu două ore.
Pentru reluarea activităţilor de nataţie în bazinele acoperite sau în aer liber, sportivii sunt obligaţi să poarte masca până la intrarea în bazin. Este interzis scuipatul sau suflatul nasului în bazin. Este necesară menţinerea distanţei fizice de cel puţin 2 metri între oricare două persoane şi asigurarea unui spaţiu de cel puţin 7 mp/persoană.
Pe culoare de înot este permis accesul unui singur sportiv şi se recomandă instalarea de separatoare între duşuri.
Competiţiile se vor desfăşura fără public şi cu limitarea la minimum a stafului tehnic.
Prima etapă a relaxării măsurilor impuse de pandemie a avut loc în 15 mai, odată cu ieşirea din starea de urgenţă. Potrivit autorităţilor, dacă numărul cazurilor de îmbolnăvire scade sau rămâne constant mic, în 15 iunie ar urma a treia etapă a relaxării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

ANUNŢURI

ANUNŢURI