Published On: lun, apr. 23rd, 2018

Laborator Medicină Nucleară ultramodern, construit prin CNI la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte

nichiduta.ro

La şedinţa CJ Dâmboviţa, ce a avut loc săptămâna trecută, consilierii judeţeni au aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A, pe baza de protocol, a imobilului constituit din teren situat în Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, în suprafaţă de 1445 mp din totalul suprafeţei de 45068 mp, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, identificat potrivit Cărţii Funciare nr. 74607 şi nr. Cadastral şi topografic 74607, liber de orice sarcini, în vederea realizării de către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A. a obiectivului de investiţii ,,Construire Laborator Medicină Nucleară”, pe întreaga perioadă a derulării proiectului.
S-a aprobat şi asigurarea de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc) Consiliul Judeţean Dâmboviţa se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. Consiliul Judeţean Dâmboviţa se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” -S.A., va preda cu titlu gratuit Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pe bază de protocol. Laboratorul de Medicină Nucleară funcţionează în prezent într-o clădire veche, situată în afara spitalului, cu grad mare de uzură şi condiţii minime pentru desfăsurarea de activităţi cu surse deschise de radiaţii ionizante. În conformitate cu noile norme de securitate radiolog-ică impuse de directive EURATOM 59/2013, vor fi imposibil de prelungit actualele autorizaţii de funcţionare.
În anul 2015, a fost elaborat Proiectul tehnic pentru construirea unui Laborator de medicină nucleară în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. Prin proiectul tehnic de execuţie (cu autorizaţie de construire) de care unitatea dispune, noul imobil propus a se construi în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, va fi unul modern care respectă toate standardele europene de radioprotecţie prin: compartimentare, asigurarea unui flux correct pentru investigarea pacienţilor, condiţii de lucru optime pentru personalul expus profesional, evacuarea şi tratarea aerului şi a apei posibil contaminate radioactiv.
Laboratorul de Medicină Nucleară funcţionează în prezent în str. Maior Brezişanu nr. 51, Târgovişte, sediul actual aflându-se într-o clădire veche care oferă condiţii minimale pentru desfăsurarea de activităţi cu surse deschise de radiaţii ionizante, cu un impact negativ asupra sănătăţii personalului expus profesional, a populaţiei limitrofe şi a mediului. Compania Naţională de Investiţii desfăşoară activităţi de interes public sau social în baza Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realize obiective de investiţii în conformitate cu prevederile O.G. 25/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Obiectivul de investiţii „Construire Laborator Medicină Nucleară” se încadrează în Subprogramul ,,Unitaţi sanitare din mediul urban”.
Având în vedere cuprinderea obiectivului de investiţii în lista sinteză era necesar a se preda amplasamentul către Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., în baza protocolului de predareprimire a amplasamentului (Anexa nr.1), conform ghidului de finanţare şi a legislaţiei în vigoare. După finalizarea investiţiei de către Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., aceasta va preda obiectivul Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu încheierea unui protocol similar celui amintit anterior pentru predarea amplasamentului. Prin adresa nr. 6987/03.04.2018, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte a transmis acordul/acceptul pentru realizarea investiţiei şi punerea la dispozitie a suprafeţelor de teren necesare.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro