Published On: mar, iul. 15th, 2014

La Târgovişte, Proiect european pentru formare continuă a cadrelor didactice

nichiduta.ro

valahiaUniversitatea Valahia din Târgovişte în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” Constanţa, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, anunţă lansarea proiectului „Reţea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”, proiect POS DRU/157/1.3/S/141587, cofi-nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013.
Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 18 luni, începând cu 1.05.2014. Grupul ţintă este constituit dintr-un număr de 850 de cadre didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii din 28 de judeţe.
Valoarea totală a proiectului este de 5.845.359,05 RON, din care 5.727.867,33 asistenţă financiară nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea formării continue a cadrelor didactice din grupul ţintă prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente didactice inovative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.
Activităţile proiectului contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare 1 şi domeniului major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”. Membrii grupului ţină vor beneficia de un program de formare gratuit, acreditat cu 50 de credite profesionale, format din două module: (1) Abordări moderne în didactica matematicii şi ştiinţelor naturii şi (2) E-educaţie în cadrul ariei curricu-lare matematică şi ştiinţe ale naturii. Proiectul propune, de asemenea, activităţi de promovare şi diseminare, organizarea de workshop-uri şi seminarii, realizarea unui portal informatic şi a unei reţele virtuale pentru formarea continuă a cadrelor didactice.
Conferinţa de lansare a proiectului are loc astăzi , ora 10:00, la Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii Valahia din Târgovişte.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro