Published On: mie, iun. 26th, 2019

Investiţii record pentru creşterea eficienţei energetice a infrastructurii Spitalului Orăşenesc Pucioasa

nichiduta.ro

Liviu Gabriel Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, şi Constantin-Emilian Ana, primarul oraşului Pucioasa, au semnat contractul de finanţare în valoare de peste 32 de milioane de lei, pentru eficientizarea energetică a infrastructurii Spitalului Orăşenesc Pucioasa.
Primăria Oraşului Pucioasa, în calitate de beneficiar de fonduri Regio, a accesat finanţare europeană nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B – Clădiri publice.
Prin această iniţiativă, reprezentanţii administraţie locale din Pucioasa au ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon prin creşterea eficienţei energetice a unei clădiri a Spitalului Orăşenesc Pucioasa. Astfel, măsurile ce vor fi implementate vor conduce la diminuarea emisiei gazelor cu efect de seră, precum şi la scăderea consumului anual de energie primară. Totodată, vor fi create condiţiile pentru obţinerea avizului ISU şi pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor fundamentale de securitate la incendiu.
Proiectul „Creşterea eficienţei energetice a Spitalului Orăşenesc Pucioasa” are o alocare în valoare totală de 32.270.838,22 lei, din care peste 27 de milioane de lei reprezintă contribuţia FEDR, aproape 4,2 milioane de lei provin din bugetul naţional, aproximativ 643 de mii de lei fiind contribuţia beneficiarului. Perioada de implementare prevăzută pentru această aplicaţie este de 105 luni, 4 august 2014 – 31 aprilie 2023.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicaţiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul judeţului Călăraşi, au fost depuse de solicitanţii de fonduri Regio 216 aplicaţii, având o valoare solicitată de peste 1,5 miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 12 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3, se solicită fonduri de aproape 120 de milioane de lei.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro