Investiţii majore prin CNI: Modernizarea Centrului de Recuperare Neuromotorie Copii -Gura Ocniţei şi „Construire Staţie Producere Oxigen” -în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

Investiţiile prin CNI, reprezintă o sursă importantă de finanţare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Târ-govişte.
Centrul de Recuperare Neuromo-torie Copii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte îşi desfăşoară activitatea în clădiri vechi, dotate cu echipamente uzate moral, aceste condiţii determinând o calitate slabă a serviciilor medicale oferite.
Clădirile sunt proprietatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, transmise în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii se află amplasat în intravilanul comunei Gura Ocniţei cu acces din DJ 720 A. Direcţia de Sănătate Publică Dâm-boviţa a desfasurat mai multe controale la acest centru, întocmind un Program Cadru de Conformare cu nr. 11929 / 31.05.2017, prin care se impune înlocuirea sistemului actual de încalzire cu unul care să ofere confortul şi siguranţa ce se impun într-o unitate medicală.
Compania Naţională de investiţii desfăşoară activităţi de interes public sau social în baza Programului Naţional de Construcţii de interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realize obiective de investiţii în conformitate cu prevederile O.G. 25/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Obiectivul de investiţii „Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Centrului de Recuperare Neuromotorie Copii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târ-govişte” se încadrează în Subprogramul „Unităţi sanitare din mediul urban”.
Având în vedere cuprinderea obiectivului de investiţii în lista sinteză a fost necesar a se preda amplasamentul către Compania
Naţională de investiţii „C.N.i.” S.A.,
în baza protocolului de predare-primire a amplasamentului, conform ghidului de finanţare şi a legislaţiei în vigoare.
După finalizarea investiţiei de către Compania Naţională de investiţii „C.N.i.” S.A., aceasta va preda obiectivul Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu încheierea unui protocol similar celui amintit anterior pentru predarea amplasamentului.
Prin adresa nr. 6987/12.04.2018, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte a transmis acordul/acceptul pentru realizarea investiţiei şi punerea la dispozitie a suprafeţelor de teren necesare. De asemenea, menţionăm că imobilul constituit din teren şi clădiri situat în localitatea Gura Ocniţei, str. Sanatoriului, nr. 8, jud. Dâmboviţa necesar realizării investiţiei este în suprafaţă de 75017 mp conform Cărţii Funciare nr. 72029, respectiv clădiri în suprafaţă de 4309 mp (Corpuri C1, C2, C3, C4, C5, C8, C9, C10, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18).
Astfel la ultima şedinţă consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre privind predarea amplasamentului către CNi.
„Construire Staţie Producere Oxigen”-în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte
Totodată, consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre privind privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de investiţii „C.N.i.” S.A., a imobilului situat în Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmboviţa şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Staţie Producere Oxigen” – în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
Prin implementarea proiectului se are în vedere amenajarea unei construcţii pentru realizarea unei centrale de producere oxigen medical în cadrul spitalului, clădire cu un regim de înălţime parter şi o suprafaţă desfăşurată construită de 118,40 mp.
În anul 2015 a fost întocmit studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii în baza căruia a fost derulată procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie lucrări.
Având în vedere necesitatea construirii staţiei de producere oxigen în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 26870/22.12.2016, având ca obiect principal „proiectare şi execuţie”-Staţie Producere Oxigen.
În anul 2017, a fost realizată faza de proictare conform contractului mai sus menţionat în baza căreia a fost obţinută autorizaţia de construire nr. 199/28.07.2017.
Amenajarea unei construcţii în vederea realizării unei centrale de producere a oxigenului medical este un proiect al cărui rol este creşterea calitativă a serviciilor medicale în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.
Compania Naţională de investiţii desfăşoară activităţi de interes public sau social în baza Programului Naţional de Construcţii de interes Public sau Social (PNCiPS) prin care se pot realize obiective de investiţii în conformitate cu prevederile O.G. 25/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Obiectivul de investiţii „Construire Staţie Producere Oxigen” se încadrează în Subprogramul „Unitaţi sanitare din mediul urban”.
Având în vedere cuprinderea obiectivului de investiţii în lista sinteză era necesar a se preda amplasamentul către Compania Naţională de investiţii „C.N.i.” S.A., în baza protocolului de predare-primire a amplasamentului. După finalizarea investiţiei de către Compania Naţională de investiţii „C.N.i.” S.A., aceasta va preda obiectivul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cu încheierea unui protocol similar celui amintit anterior pentru predarea amplasamentului. Prin adresa nr. 6987/03.04.2018, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte a transmis acordul/acceptul pentru realizarea investiţiei şi punerea la dispoziţie a suprafeţelor de teren necesare.
De asemenea, menţionăm că imobilul constituit din teren situat în Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, necesar realizării investiţiei este în suprafaţă de 370 mp (conform planului anexat), din totalul suprafeţei de 45068 mp (conform Cărţii Funciare nr. 74607).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Amenajare trotuare şi elemente de asigurare a scurgerii apelor pe DJ 711A, comuna Potlogi

Prin adresa nr. 8356/22.03.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr. 5934/26.03.2018, Primăria Comunei Potlogi a comunicat intenţia de a efectua lucrări de amenajare a trotuarelor şi scurgerea apelor pluviale în centrul localităţii Pot-logi, în zona drumului judeţean DJ 711A. Consiliul Local Potlogi a adoptat în acest sens Hotărârea nr. […]