Published On: mar, feb. 13th, 2018

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CRIMINALISTICĂ AL POLIŢIEI ROMÂNE, LA BILANŢ

nichiduta.ro

Specialiştii criminalişti din cadrul Poliţiei Române au efectuat, anul trecut, aproape 200.000 de deplasări în teren (cercetări la faţa locului, participări la percheziţii, reconstituiri, experimente judiciare) şi au realizat aproape 16.000 de expertize şi constatări criminalistice.
Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române este structura care se ocupă cu cercetarea la faţa locului, examinarea probelor în laborator, efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor criminalistice, precum şi cercetarea ştiinţifică. Un segment important al activităţilor criminalistice este activitatea de identificare şi fixare a mijloacelor de probă, în anul 2017, la nivel naţional, fiind efectuate 196.732 de deplasări în teren. Dintre acestea, 111.861 au fost cercetări la faţa locului, de la care au rămas în evidenţă pentru valorificare 674.566 de urme. Restul de 89.918 au fost deplasări la alte activităţi (percheziţii, infracţiuni de corupţie şi conexe acestora, reconstituiri, experimente judiciare, recunoaşteri din grup etc.), de la care au fost ridicate şi rămase în evidenţă 321.535 de urme. În baza acestora, au fost identificate 24.505 persoane care au participat la săvârşirea a 15.290 de fapte. De asemenea, în laboratoarele criminalistice ale Poliţiei Române au fost efectuate 15.983 de expertize şi constatări criminalistice, fiind supuse examinării 360.747 de probe. Poliţia Română, prin Institutul Naţional de Criminalistică, este punctul naţional de contact pentru schimbul automat de date genetice şi dactiloscopice cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Astfel, prin Sistemul AFIS (baza de date naţională de identificare dactiloscopică), în anul 2017, au fost examinate 78.401 fişe dac-tiloscopice şi 50.885 de urme papilare şi reexaminate alte 77.396 de urme, fiind identificate 6.992 de persoane implicate în comiterea a 6.445 de fapte. Din punct de vedere al schimbului automat de date genetice, Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare stochează în prezent 45.830 de profile genetice (prelevate de la persoane condamnate, persoane suspecte, persoane dispărute, cadavre şi persoane dispărute, precum şi urme de la faţa locului rămase neatribuite). Astfel, în anul 2017, au fost realizate 1.082 de identificări de persoane, prin schimbul de date prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională. În prezent, se efectuează schimbul automat de date dactiloscopice şi genetice cu 19 state membre ale Uniunii Europene, operaţionale pe acest domeniu. Totodată, la sediul Institutului Naţional de Criminalistică au fost organizate stagii de instruire şi de perfecţionare, la care au participat reprezentanţi din cadrul structurilor de specialitate din Turcia, care au beneficiat de experienţa experţilor români în domeniul balisticii judiciare. Începând cu 1 septembrie 2016, a fost operaţionalizat noul Sistem Naţional de Identificare Biometrică (NBIS), un proiect conceput de un grup de experţi criminalişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică şi specialişti din cadrul Direcţiei de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a Poliţiei Române. Sistemul răspunde cerinţelor de interes judiciar ale structurilor operative ale Poliţiei Române, prin implementarea şi furnizarea datelor de identificare ale persoanelor condamnate (date despre amprente papilare, profil ADN, fotografii de semnalmente etc.), necesare examinării şi identificării criminalistice a persoanelor, autorilor de infracţiuni, cadavrelor/persoanelor cu identitate necunoscută, persoanelor dispărute, victimelor dezastrelor naturale etc.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro