Published On: mar, ian. 31st, 2017

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa şi-a atins obiectivele prin activitatea desfăşurată în 2016

nichiduta.ro

În anul 2016, activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a avut ca scop promovarea unui sistem integrat de ordine şi siguranţă publică, proactiv, orientat către nevoile de securitate şi în serviciul cetăţenilor, de cooperare cu celelalte autorităţi interne, precum şi de a gestiona situaţiile în cadrul crizelor de ordine publică şi a funcţiilor de sprijin în situaţii de urgenţă.
Înscriindu-se în procesul de reformă a poliţiei atât sub aspect conceptual, cât şi organizaţional, activitatea managerială desfăşurată în cadrul inspectoratului a fost dirijată de principii şi concepte de schimbare instituţională şi de optimizare a resurselor.
Prin Proiectul managerial al inspectorului-şef pentru anul 2016, au fost stabilite următoarele priorităţi şi obiective:
• Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţă stradală şi siguranţă rutieră;
• Destructurarea grupărilor infracţionale;
• Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa;
• Stimularea unei atitudini civice anti-corupţie şi promovarea integrităţii, legalităţii şi a profesionalismului în rândul personalului I.P.J. Dâmboviţa, în scopul dezvoltării unei culturi organizaţionale adecvate;
În anul 2016, în parcul auto al inspectoratului au mai intrat încă 20 de vehicule, repartizate la diverse structuri.
În domeniul prevenirii criminalităţii, anul trecut, au fost elaborate şi puse în aplicare două programe de prevenire, iniţiate la nivel naţional şi unul derulat la nivel local, respectiv:
• Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului:
Au fost organizate 56 de întâlniri cu grupuri ţintă, 30 de activităţi de informare a populaţiei şi au fost distribuite cetăţenilor peste 270 de afişe, 4800 de flyere cu recomandări preventive.
Peste 5.500 de persoane au beneficiat de activităţile preventive organizate, în cadrul cărora au fost implicaţi 5 parteneri şi reprezentanţi mass-media.
• Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor:
Au fost organizate 345 de întâlniri cu grupuri ţintă, 14 activităţi stradale, de informare a populaţiei; beneficiare ai activităţilor fiind peste 11.300 de persoane.
De asemenea, au fost distribuite peste 350 de manuale şi caiete „Unde-i lege, Nu-i tocmeală”, precum şi 250 de fly-ere. Totodată, poliţiştii au participat la peste 35 de întâlniri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului şi au efectuat peste 23 de deplasări, în comunitate, în rândul familiilor cu risc victimal ridicat, împreună cu reprezentanţii instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu.
În cadrul programului s-au implementat următoarele proiecte/campanii:
1. Proiect de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor „Atenţie! E viaţa ta!”;
2. Proiect de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor „Dincolo de aparenţe”;
3. Proiect de prevenire a consumului de droguri în comunitate „Atitudini”;
4. Proiect pentru prevenirea victimizării copiilor „Împreună putem schimba lumea”;
• Programul pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră (prioritate locală)
Au fost organizate 55 de întâlniri cu grupuri ţintă, 26 de activităţi stradale, de informare a populaţiei şi au fost distribuite peste 1800 materiale informativ-preventive (pliante, flyere şi afişe).
Peste 5800 de persoane au beneficiat de activităţile preventive organizate de poliţişti, alături de voluntari.
Poliţiştii au derulat şi alte activităţi, dintre care amintim expoziţia de desene pe teme rutiere „Desenăm, ne jucăm, circulaţie învăţăm”, concursul naţional „Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă”, concursul „Mesajul meu antidrog”, acţiuni în cadrul campaniilor „Şi tu poţi deveni poliţist” şi „Cunoaşte şi protejează patrimoniul cultural naţional”, precum şi pentru implementarea a proiectului „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, precum şi a campaniei „Cybersecurity” privind prevenirea infracţiunilor din sfera crimei organizate.
În perioada de referinţă, au fost primite 31.171 de apeluri preluate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, din care, numai în cazul a 33,7% s-a impus intervenţia poliţiştilor, aceştia intervenind cu promptitudine şi aplicând principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”.
În anul 2016, faptele judiciare stradale sesizate înregistrează o scădere de 15,7%, ponderea infracţiunilor stradale fiind dată de furturi care reprezintă 86,3% din total, pe acest palier fiind înregistrată o scădere de 14,4%. De exemplu, furturile de auto scad cu 30%, cele din auto cu 39,6%, iar cele de componente din exteriorul maşinii cu 14,8%.
În anul 2016, 50,2% din totalul
infracţionalităţii sesizate la nivelul judeţului Dâmboviţa s-a înregistrat în mediul rural, unde ponderea este reprezentată de infracţiunile de natură judiciară care reprezintă 85%, în timp ce infracţiunile de natură economico-finan-ciară reprezintă numai 3,1%, iar cele de altă natură 11,8%.
Infracţiunile contra patrimoniului sesizate în mediul rural reprezintă 37,5% din totalul infracţiunilor sesizate în acest mediu, fiind înregistrată o scădere de 22,5% a acestor fapte comparativ cu anul
2015.
Faţă de anul 2015, infracţiunile de furt scad cu 28,1% (furturi din locuinţe -12,6%, furturi din anexe -30%, furturi de auto -38,5%, furturi de animale -11,8%, furturi de produse agricole de pe câmp –
49,6%).
Pentru siguranţa traficului rutier, poliţiştii au derulat 1.949 de acţiuni preventive şi au aplicat 68.355 de sancţiuni contravenţionale.
În anul 2016, accidentele rutiere grave produse pe drumurile din Dâmboviţa înregistrează o scădere de
16,9%.
Principalele cauze generatoare ale accidentelor de circulaţie, cu victime, în judeţul Dâmboviţa, în anul 2016, au fost neacordarea priorităţii de trecere (17,9% din totalul accidentelor înregistrate pe raza judeţului Dâmboviţa), utilizarea neregulamentară a drumului public de către pietoni (16,8%), abaterile comise de către biciclişti (16,1%) şi nerespectarea regimului legal de viteză (14%).
În anul 2016, poliţiştii de proximitate au desfăşurat 2.215 de activităţi în comunitate, au consiliat 2.813 persoane şi au aplanat 215 stări conflictuale.
În cursul anului şcolar, poliţiştii au desfăşurat numeroase acţiuni ce au constat în participări la şedinţele cu cadrele didactice sau cu părinţii, activităţi specifice desfăşurate în cadrul orelor de curs, activităţi de educaţie rutieră şi acţiuni pentru combaterea absenteismului şcolar.
Infracţiunile sesizate înregistrează un trend descendent faţă de anul 2015, fiind înregistrată o scădere de
8,2%.
Infracţiunile de natură economico-financiară sesizate reprezintă 5,5% din totalul infracţiunilor sesizate, acestea înregistrând o scădere de 37,7%, comparativ cu anul 2015.
În ceea ce priveşte infracţiunile judiciare sesizate, se înregistrează o scădere de 8,6%, ponderea acestui gen de fapte din totalul infracţiunilor sesizate
fiind de 74,7%.
Ponderea infracţiunilor contra persoanei este dată de faptele de loviri sau alte violenţe care reprezintă 54,6% din totalul faptelor sesizate, în scădere faţă de anul 2015.
În anul 2016, în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase s-au derulat activităţi specifice, în urma cărora au fost indisponibilizate în vederea confiscării 316,1 kg de materiale explozive şi 8,965 kg de substanţe toxice.
Poliţiştii au acţionat atât în cadrul planuri de acţiune derulate la nivel naţional, dintre care amintim FOC DE ARTIFICII 2016-2017, cât şi în baza planurilor proprii.
În domeniul silvic, se înregistrează o scădere a infracţionalităţii sesizate cu 13,3%. Totodată, a fost reţinuţi în vederea confiscării 959,377 m3 material lemnos şi au fost confiscate 11 autovehicule şi 43 de căruţe, precum şi mai multe bunuri folosite la săvârşirea delictelor silvice (fierăstrău mecanic, topoare, etc.).
Pe linie de sisteme de securitate, în anul 2016, au fost organizate 127 de acţiuni şi 1.257 de controale, au fost efectuate verificări în vederea avizării a 23 planuri de pază ale obiectivelor cu pază înarmată sau bănci şi a 23 planuri de transport valori, verificări pentru licenţierea şi reînnoirea licenţelor pentru 22 societăţi de pază şi transport, s-au avizat 131 proiecte de instalare ale sistemelor de alarmă sau video şi s-au efectuat 40 recepţii la sistemele de alarmă antiefracţie instalate.
O componentă importantă a I.P.J Dâmboviţa este Muzeul Poliţiei Române, singura instituţie de profil din România.
Principalele preocupări ale efectivului muzeului au fost activitatea de cercetare, conservare şi nu în ultimul rând menţinerea imaginii Poliţiei Române, pentru ca publicul să înţeleagă şi să transmită mai departe mesajul exponatelor muzeale.
În 2016, au fost realizate 9 expoziţii temporare, iar exponatele muzeului au fost vizitate de 12.477 persoane, de 180 de grupuri organizate, 7 delegaţii din România şi de 9 delegaţii internaţionale.
Şi în anul 2017, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa va derula activităţi specifice pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă în rândul cetăţenilor.

eJobs

About the Author

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. radu spune:

    Felicitari pentru rezultatele obtinute lucratorilor IPJ-Dambovita si comenzii !

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro