ÎNSCRIERI ONLINE PENTRU MEMBRII ECHIPELOR CARE ELABOREAZĂ SUBIECTELE DE EXAMENE DIN ACTUALUL AN ŞCOLAR

profesoriIn perioada 16-29 septembrie, are loc înscrierea cadrelor didactice interesate să facă parte din echipele care elaborează subiectele pentru toate examenele naţionale din anul şcolar 2013-2014. Această înscriere se poate face online. Candidaţii trebuie să completeze mai multe documente în format electronic: chestionarul de înscriere online, CV în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie), semnate şi scanate într-un singur document, în format pdf; un test original corespunzător tipului de examen/concurs/evaluare şi disciplinei pentru care candidează, însoţit de barem. In situaţia în care un cadru didactic doreşte să candideze pentru mai multe tipuri de examene/concurs/evaluări, va repeta procedura de înscriere pentru fiecare dintre acestea.
Pentru a fi selectaţi, candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să fi desfăşurat, în ultimii trei ani şcolari, activităţi de pre-dare-învăţare-evaluare, corespunzătoare ciclului de învăţământ pentru care candidează (pentru EN, BAC), respectiv în învăţământul liceal (pentru DEF şi TIT), să aibă abilităţi practice de operare pe calculator şi experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă la clasă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de corectare/evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.).
Celor interesaţi li se mai cere disponibilitate pentru lucrul în echipă, respectarea hotărârilor luate de grup şi a termenelor prevăzute, să nu se afle în situaţii de incompatibilitate cu activităţile de pregătire a examenelor/ concursului şi evaluărilor naţionale din 2014. In procesul de selecţie au prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri sau module ce vizează problematica specifică activităţilor de evaluare de proces/ de evaluare a manualelor şcolare/ de abilitare curriculară, au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul ştiinţelor educaţiei, au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradele didactice I sau II.
Selecţia candidaţilor se va face în perioada 30 septembrie – 3 octombrie, iar anunţarea rezultatelor selecţiei se va face individual, doar pentru candidaţii selectaţi, în 4 octombrie. Tot atunci, candidaţii selectaţi vor fi obligaţi să transmită declaraţii pe propria răspundere prin care se atestă faptul că nu se află în situaţii de incompatibilitate cu activităţile de pregătire a examenelor/concursului şi evaluărilor naţionale din 2014.
Activitatea cadrelor didactice selectate pentru a face parte din echipa naţională de elaborare a subiectelor va fi supusă monitorizării, pe baza unor criterii de eficienţă/performanţă, iar coordonatorii/responsabilii pe disciplină vor întocmi rapoarte interne privind activitatea membrilor grupului de lucru. Candidaţii selectaţi care nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată sunt înlocuiţi cu cadre didactice desemnate rezerve în urma procedurii de selecţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Noutăţi la subvenţii şi facilităţi acordate angajatorilor

In continuarea campaniei de informare „Mai informat, mai multe şanse!”, derulată de ANOFM în cadrul proiectului FII INFORMAT!, este bine de ştiut câte ceva despre „Subvenţii şi facilităţi oferite angajatorilor”, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 250/2013, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru […]