Published On: mar, iun. 10th, 2014

„Iniţiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural”

nichiduta.ro

1P„Iniţiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Beneficiarul proiectului este Asociaţia PartNET – Parteneriatul pentru Dezvoltare Durabilă, din care fac parte: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, AJOFM Prahova, Provincia di Perugia (Italia), AJOFM Dâmboviţa. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, şi anume 31.03.2014 -30.09.2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea iniţiativelor şi competenţelor – prin serviciile integrate de informare, consiliere şi formare profesională ce le vor fi oferite – a 486 persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia, în vederea creşterii oportunităţilor de ocupare, promovând libera iniţiativă şi activităţile liber profesioniste. În acest sens, se vor crea 10 centre de informare antreprenorială rurală, reunite într-o reţea („Europractices”) din care vor face parte 10 primării. Acestea vor beneficia de expertiza partenerului transnaţional din proiect, pentru a identifica şi integra bunele practici – naţionale şi internaţionale – de dezvoltare a resurselor umane şi antre-prenoriatului în mediul rural, prin antrenarea organizaţiilor care acţionează în domenii non-agricole din mediul rural. Grupul-ţintă al proiectului va fi alcătuit din 340 persoane din Judeţul Dâmboviţa şi 146 persoane din Judeţul Prahova – persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, şomeri, şomeri de lungă durată, şomeri tineri, manageri din mediul rural, angajaţi din mediul rural, care vor beneficia de activităţi de consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro