Îngrijiri medicale la domiciliu în judeţul Dâmboviţa

Pentru furnizarea de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se află în derulare 12 contracte, bugetul anual alocat acestui tip de servicii fiind de 1478 mii lei.Furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu sunt situaţi atât în mediul urban cât şi în mediul rural (Târgovişte – 6 furnizori, Găeşti- 1 furnizor, Puciosa – 2 furnizori, Văleni -1 furnizor, Odobeşti -1 furnizor, Săcuieni -1 furnizor), asigurând în acest fel accesul asiguraţilor din toate zonele judeţului la astfel de servicii medicale. În intervalul 01.01.-30.11.2019 au fost prezentate la CAS Dâmboviţa un număr de 881 recomandări, de îngrijiri medicale la domiciliu, din care 866 au fost avizate şi 15 au fost respinse din cauza depăşirii termenului legal de depunere sau a depăşirii numărului maxim de zile care se acorda conform normelor metodologice (90 de zile calendaristice în ultimele 11 luni). Procedura de acordare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu este simplificată în sensul că asiguratul sau reprezentantul acestuia se prezintă la CAS Dâmboviţa cu recomandarea medicală doar în vederea certificării încadrării în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul, în limita prevăzută de norme, urmând ca recomandarea să fie predata furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu, diminuind astfel timpul de aşteptare până la acordarea efectivă a serviciilor medicale.
Controlul privind
derularea contractelor
cu furnizorii de servicii medicale şi virarea contribuţiei la F.N.U.A.S.S.
Acţiunile de control derulate în intervalul 01.01.2019 – 30.11.2019 au urmărit modul în care furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice aflaţi în relaţie contractuală cu C.A.S. Dâmboviţa respectă clauzele con-tractuale.Pentru acest interval, au fost planificate 200 controale, au fost efectuate un număr de 200 din care: 161 au fost controale tematice, 39 au fost controale operative (dispuse de Preşedintele CNAS sau de Preşedintele – Director General al CAS Dâmboviţa).
S-au dispus:
– 168 măsuri (sancţiuni contractuale, măsuri administrative) dispuse şi implementate;
– sume imputate şi recuperate: 554.294,43 lei. Conedii medicale
În perioada 01.01.201930.11.2019 au fost aprobate referate pentru restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii platite de catre angajatori propriilor salariati care au beneficiat de certificate de concediu medical si care se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum si state de plata aferente persoanelor fizice care au încheiat contracte de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor art. 1, alin. 2 din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu modifi-carile si completarile ulterioare, precum si persoanelor care au beneficiat de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate conform art. 23 alin (2) si persoanelor care au beneficiat de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate conform art. 32, în valoare totală de 17.371.000 lei, din care: 11.588.000 lei reprezintă „Asistenţă socială pentru familie şi copii” şi 5.783.000 lei reprezintă „Asistenţă socială în caz de boli”.În aceasta perioada au fost aprobate un numar de 3.889 referate pentru restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite de catre angajatori propriilor salariati care au beneficiat de certificate de concediu medical si care se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în valoare totală de 16.854,81 mii lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Continuă lucrările la Stadionul "Eugen Popescu"

În urma diseminării unor informaţii în spaţiul public, privind rezilierea contractului cu proiectantul şi întreruperea lucrărilor de modernizare a Stadionului „Eugen Popes-cu”, primarul Cristian Stan a organizat o conferinţă de presă chiar pe şantier. Acesta a confirmat faptul că administraţia publică locală a reziliat contractul cu firma de proiectare şi […]